Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Tin tức & Sự kiện
Chế độ báo cáo theo Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ - 19/07/2016

DANH MỤC TẢI TÀI LIỆU
chế độ báo cáo theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg
ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
(Áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

------------------------

I. Danh mục chung

1. Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Tải file

2. Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải file

3. Danh mục biểu mẫu (ban hành theo Thông tư 04)

Tải file

4. Toàn bộ biểu mẫu (ban hành theo Thông tư 04)

Tải file

5. Giải thích toàn bộ biểu mẫu (ban hành theo Thông tư 04)

Tải file

 II. Danh mục chi tiết từng biểu (gồm biểu mẫu và giải thích)

1. Báo cáo tháng

Tên biểu

Ký hiệu biểu

 

   1. Báo cáo hoạt động SXCN

01-CS/SXCN

Tải file

   2. Báo cáo hoạt động thương mại

01-CS/HĐTM

Tải file

   3. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác

01-CS/HĐDV

Tải file

   4. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi

01-CS/VTKB

Tải file

   5. Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

01-CS/LTDL

Tải file

   6. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

01-CS/XKHH

Tải file

   7. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa

01-CS/NKHH

Tải file

   8. Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

01-CS/BCVT

Tải file

   9. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện

01-CS/VĐTƯ

Tải file

10. Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

01-CS/ĐTNN

Tải file

 2. Báo cáo quý

Tên biểu

Ký hiệu biểu

 

1. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện

02-CS/ VĐTƯ

Tải file

2. Báo cáo hoạt động xây dựng

02-CS/HĐXD

Tải file

3. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài

02-CS/XKDV

Tải file

4. Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài

02-CS/NKDV

Tải file

3. Báo cáo 6 tháng

Tên biểu

Ký hiệu biểu

 

1. Báo cáo lao động và thu nhập

03-CS/LĐTN

Tải file

 4. Báo cáo năm

Tên biểu

Ký hiệu biểu

 

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

04-CS/SXKD

Tải file

2. Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

04-CS/SXCN

Tải file

3. Báo cáo hoạt động xây dựng

04-CS/HĐXD

Tải file

4. Báo cáo hoạt động thương mại

04-CS/HĐTM

Tải file

5. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác

04-CS/HĐDV

Tải file

6. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi

04-CS/VTKB

Tải file

7. Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú

04-CS/HĐLT

Tải file

8. Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống

04-CS/DVAU

Tải file

9. Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch

04-CS/DLLH

Tải file

10. Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin

04-CS/CNTT

Tải file

11. Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ

04-CS/GVĐL

Tải file

12. Báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây nông nghiệp

04-CS/SLNN

Tải file

13. Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi

04-CS/SPCN

Tải file

14. Báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản

04-CS/KTLS

Tải file

15. Báo cáo nuôi trồng thủy sản

04-CS/NTTS

Tải file

16. Báo cáo khai thác thủy sản

04-CS/KTTS

Tải file

17. Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

04-CS/TGRT

Tải file

18. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

04-CS/XKHH

Tải file

19. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa

04-CS/NKHH

Tải file

20. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài

04-CS/XKDV

Tải file

21. Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài

04-CS/NKDV

Tải file

22. Báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm

04-CS/SPXD

Tải file

 

Các tin khác