Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Tin tức & Sự kiện
Công văn số 337/TCTK-PCTT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP - 08/04/2021

Công văn số 337/TCTK-PCTT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

Các tin khác
Quyết định số 1776/ỌĐ-TCTK ngày 15 tháng 12 năm 2020 cùa Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2021 tại thành phố Cần Thơ - 08/04/2021
Quyết định số 1767/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 12 năm 2020 cùa Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2021 của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương - 08/04/2021
Quyết định số 145/QĐ-CTK ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Cục Thống kê TP Cần Thơ vê việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê và công vụ năm 2021 - 08/04/2021
Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước - 08/04/2021
Quyết định số 09/QĐ-CTK ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê - 08/04/2021
Quyết định số 126/QĐ-CTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê - 08/04/2021
Thông tư sổ 05/2014ATT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 cùa Thanh tra Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra - 08/04/2021