Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Tình hình KT-XH
Tình hình KT-XH tháng 8 năm 2023 - 24/08/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2023 so với tháng trước  (%) +7,70
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 8 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +3,27
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +12,62
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/8/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 56,50
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 so tháng trước (%) +0,80
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,19
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 7 năm 2023 - 25/07/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2023 so với tháng trước  (%) +2,81
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 7 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +6,34
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +10,66
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/7/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 44,60
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2023 so tháng trước (%) +0,35
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,12
[Chi tiết]
Tình hình KTXH quý II và 6 tháng đầu năm 2023 - 24/06/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2023 so với tháng trước  (%) +6,48
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân tháng 6 năm 2023 so cùng kỳ (%) +4,09
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +11,37
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/6/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 40,07
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2023 so tháng trước (%) +0,28
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,22
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 5 năm 2023 - 25/05/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2023 so với tháng trước  (%) +11,25
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân tháng 5 năm 2023 so cùng kỳ (%) +2,98
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +13,47
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/5/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 34,07
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2023 so tháng trước (%) -0,13
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,38
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2023 - 26/04/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 04 năm 2023 so với tháng trước  (%) +5,01
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân tháng 4 năm 2023 so cùng kỳ (%) +4,81
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +14,17
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/4/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 25,77
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2023 so tháng trước (%) -0,10
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,57
[Chi tiết]
Tình hình KTXH tháng 3 và quý I năm 2023 - 24/03/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 03 năm 2023 so với tháng trước  (%) +12,12
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân quý I năm 2023 so cùng kỳ (%) +3,73
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2023 so cùng kỳ (%) +14,57
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/3/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 18,13
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2023 so tháng trước (%) -0,01
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,66
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023 - 28/02/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2023 so với tháng trước  (%) +17,77
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 2 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +3,39
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +15,59
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/1/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 14,58
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2023 so tháng trước (%) +0,44
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng năm 2023 so cùng kỳ (%) +1,90
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2023 - 30/01/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 so cùng kỳ (%) +7,69
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2023 so cùng kỳ (%) +18,37
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/1/2023 so dự toán HĐND giao đạt (%) 1,17
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023 so tháng trước (%) +0,49
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01/2023 so cùng kỳ (%) +2,28
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH quý IV và năm 2022 - 27/12/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước năm 2022 so cùng kỳ (%) +29,59
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước năm 2022 so cùng kỳ (%) +41,48
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/12/2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 87,16
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 so tháng trước (%) -0,10
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng so cùng kỳ (%) +2,33
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2022 - 25/11/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2022 so cùng kỳ (%) +31,23
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2022 so cùng kỳ (%) +42,53
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/11/2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 77,67
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 so tháng trước (%) +0,22
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng so cùng kỳ (%) +2,40
[Chi tiết]
1 / 10