Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A, Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Tình hình KT-XH
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2020 - 29/12/2020

Ch s sn xut công nghip 12 tháng so cùng k (%)

-3,18

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)

+3,53

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  12/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

74,95

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+2,80

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2020 - 28/11/2020

Ch s sn xut công nghip 11 tháng so cùng k (%)

-3,38

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)

+2,84

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  11/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

8,96

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,61

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,10

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2020 - 28/10/2020

Ch s sn xut công nghip 10 tháng so cùng k (%)

-2,75

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%)

+1,09

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  10/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

61,09

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,73

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,33

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 09 năm 2020 - 28/09/2020

Ch s sn xut công nghip 09 tháng so cùng k (%)

-2,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng so cùng kỳ (%)

+0,41

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  09/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

50,54

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 09/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,72

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 09 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,50

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2020 - 26/08/2020

Ch s sn xut công nghip 08 tháng so cùng k (%)

-2,64

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng so cùng kỳ (%)

-0,72

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  08/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

46,26

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,82

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,64

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2020 - 27/07/2020

Ch s sn xut công nghip 07 tháng so cùng k (%)

-1,10

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng so cùng kỳ (%)

-1,47

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  07/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

40,34

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 07/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,94

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,82

 

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2020 - 29/06/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng so cùng kỳ (%)

+0,05

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng so cùng kỳ (%)

-2,62

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 06/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

34,87

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06/2020 so tháng 12/2019 (%)

-1,57

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 06 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+4,06

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 05 năm 2020 - 26/05/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng so cùng kỳ (%)

-1,01

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 05 tháng so cùng kỳ (%)

-5,14

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 05/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

30,31

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05/2020 so tháng 12/2019 (%)

-2,33

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+4,48

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2020 - 27/04/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp 04 tháng so cùng kỳ (%)

+1,45

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 04 tháng so cùng kỳ (%)

-3,92

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 04/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

24,48

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2020 so tháng 12/2019 (%)

-1,81

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 04 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+5,35

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2020 - 26/03/2020

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 03 tháng so cùng kỳ (%)

+4,60

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 03 tháng so cùng kỳ (%)

+9,89

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 03/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

+18,51

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2020 so tháng 12/2019 (%)

+0,89

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 03 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+6,33

[Chi tiết]
1 / 7
Thông báo
Quyết định số 163/QĐ-CTK, ngày 31/12/2020 về Phân công công tác của BLĐ Cục
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 80
Hôm nay: 9833
Hôm qua: 23519
Tuần này: 143703
Tuần trước: 146996
Tháng này: 1366420
Tháng trước: 290845
Tất cả: 10012407
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 8A, Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ