Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
Tuyên truyền pháp luật
Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê - 26/09/2022

 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được xem là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố về triển khai, phổ biến văn bản luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 1, 2, 3 thông qua. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến văn bản luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 1, 2, 3 thông qua, Cục Thống kê đã phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, phố biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Tham gia Hội nghị gồm 150 đại biểu là các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của sở, ban ngành, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương và các phòng, ban, Chi cục Thống kê cấp quận, huyện.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê đã triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê với nội dung:

  • Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
  • Quan điểm, mục tiêu chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;
  • Quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;
  • Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê gồm 02 Điều và 01 Phụ lục.
     

Một số hình ảnh của Hội nghị:

https://f17-zpc.zdn.vn/8331446161330394569/8860c15e49878dd9d496.jpg

Ông Trần Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành phố
Cần Thơ, triển khai Luật tại Hội nghị

https://f11-zpc.zdn.vn/918046818158624327/e43101788aa14eff17b0.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Thống kê Tổng hợp

Các bái khác
Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ - 28/12/2022
Luật phòng chống tham nhũng - 28/06/2022
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan , tổ chức, đơn vị - 28/06/2022
Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ - 28/06/2022