Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Cập nhật các Quyết định bổ nhiệm - 05/07/2022

 

Ngày 31/12/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 165/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Dương, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Cái Răng - Phong Điền. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 166/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thanh Nghĩa, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Cái Răng - Phong Điền. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 172/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Trạng Nguyên, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 173/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Đàng, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 180/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lâm Hiền, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 181/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Nhàn, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 182/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Phong, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 186/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Minh Tấn, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 187/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Hoàng Giúp, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

- Số 194/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Giao, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin Thống kê. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

 

  Ngày 21/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

- Số 515/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồ Bình Tuy, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 26/4/2022, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

 - Số 25/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Thống kê Kinh tế cho Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó trưởng phòng cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022.

 

 

 

Các bái khác
Cập nhật các Quyết định bổ nhiệm - 30/05/2023
Quyết định thành lập Chi cục Thống kê khu vực - 06/07/2022
Các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ - 03/11/2016