Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
Văn bản Pháp luật
Văn bản pháp lý khác - 20/05/2022

Văn bản pháp lý khác

Nguồn trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn)

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 8/3/2022

Ngày có hiệu lực: 8/3/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 21/6/2021

Ngày có hiệu lực: 21/6/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/3/2021

Ngày có hiệu lực: 30/3/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 18/12/2020

Ngày có hiệu lực: 18/12/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 01/6/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/03/2020

Ngày có hiệu lực: 12/03/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 8/8/2019

Ngày có hiệu lực: 8/8/2019

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 10/5/2018

Ngày có hiệu lực: 10/5/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/3/2017

Ngày có hiệu lực:23/3/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 3/3/2017

Ngày có hiệu lực: 3/3/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/01/2017

Ngày có hiệu lực: 25/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/12/2016

Ngày có hiệu lực: 28/12/2016

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 20/12/2016

Ngày có hiệu lực: 20/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/12/2016

Ngày có hiệu lực: 6/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 6/5/2016

Ngày có hiệu lực: 6/5/2016

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 10/11/2015

Ngày có hiệu lực: 10/11/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/12/2014

Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 02/12/2014

Ngày có hiệu lực: 02/12/2014

Người ký: Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng, Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/5/2014

Ngày có hiệu lực: 6/5/2014

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 4/02/2013

Ngày có hiệu lực: 4/02/2013

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/4/2012

Ngày có hiệu lực: 12/4/2012

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/3/2012

Ngày có hiệu lực: 30/3/2012

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 02/11/2011

Ngày có hiệu lực: 02/11/2011

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực: 31/10/2011

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 26/7/2011

Ngày có hiệu lực: 26/7/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 5/5/2010

Ngày có hiệu lực: 5/5/2010

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 24/6/2009

Ngày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/3/2009

Ngày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 16/12/2008

Ngày có hiệu lực: 16/12/2008

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Hòa

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 12/11/2008

Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày đăng công báo

Người ký: Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 20/02/2008

Ngày có hiệu lực: 20/02/2008

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 16/10/2006

Ngày có hiệu lực: 16/10/2006

Người ký: Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 27/12/2014

Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

Người ký: Phó Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 23/7/2015

Ngày có hiệu lực: 23/7/2015

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/6/2015

Ngày có hiệu lực: 30/6/2015

Người ký: Tổng cục trưởng

Các bái khác
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (lần 1) - 12/09/2023
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (lần 2) - 12/09/2023
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 - 12/09/2023
Nghiệp vụ Thống Kê - 20/05/2022
Luật Thống kê - 20/05/2022
Tổ chức bộ máy Thống kê - 20/05/2022