Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
Văn bản Pháp luật
Nghiệp vụ Thống Kê - 20/05/2022

Nghiệp vụ Thống kê

Nguồn trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn)

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/3/2022

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/3/2022

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/7/2019

Ngày có hiệu lực: 30/5/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/2/2019

Ngày có hiệu lực: 1/2/2019

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 22/1/2019

Ngày có hiệu lực: 8/3/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 26/6/2018

Ngày có hiệu lực: 26/6/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 10/4/2018

Ngày có hiệu lực: 10/4/2018

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 3/9/2013

Ngày có hiệu lực: 3/9/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 28/6/2012

Ngày có hiệu lực: 28/6/2012

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành:4/4/2012

Ngày có hiệu lực: 01/6/2012

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 15/9/2011

Ngày có hiệu lực: 01/11/2011

Người ký: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/5/2011

Ngày có hiệu lực: 01/7/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 10/01/2011

Ngày có hiệu lực: 01/3/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/11/2010

Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/6/2010

Ngày có hiệu lực: 20/7/2010

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/5/2010

Ngày có hiệu lực: 01/7/2010

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/3/2010

Ngày có hiệu lực: 02/3/2010

Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 9/9/2008

Ngày có hiệu lực: 9/9/2008

Người ký: Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Hòa

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/7/2015

Ngày có hiệu lực: 31/7/2015

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 26/10/2015

Ngày có hiệu lực: 26/10/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Các bái khác
Luật Thống kê - 20/05/2022
Văn bản pháp lý khác - 20/05/2022
Tổ chức bộ máy Thống kê - 20/05/2022