Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
25. Quận Ô Môn: Triển khai kế hoạch và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - 20/03/2017

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận Ô Môn năm 2017 (theo Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân quận Ô Môn); Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quận (theo Quyết định số 4803/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra quận Ô Môn) và Ban chỉ đạo Tổng điều tra các phường.

Hội nghị đã Thông qua và triển khai các nội dung:

- Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017;

- Kế hoạch số 32/BCĐ-TĐTKT ngày 10/3/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận Ô Môn;

- Báo cáo tình hình thực hiện một số công việc phục vụ cho Tổng điều tra trên địa bàn quận từ khi thành lập Ban chỉ đạo đến nay.

            Phần thảo luận, Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp trong đó tập trung vấn đề tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và tổ trưởng; công tác phối hợp giữa các ngành, các phòng ban trong việc thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hành chính - sự nghiệp, tôn giáo và cá thể.

Nội dung Giấy mời Hội nghị: Xem

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 Ông Trần Ngọc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Ô Môn, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT KT quận Ô Môn phát biểu
 
Ông Nguyễn Ngọc Đàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Ô Môn, thành viên BCĐ TĐT KT quận Ô Môn phát biểu
 
Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, thành viên BCĐ TĐT KT thành phố phát biểu

Chi cục Thống kê quận Ô Môn

Các bái khác
29. Trang tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế 2017 - 09/05/2017
28. Các câu hỏi và đáp về Tổng điều tra kinh tế 2017 - 05/04/2017
27. Tài liệu Tổng điều tra kinh tế 2017 - 31/03/2017
26. Quận Ninh Kiều: Triển khai kế hoạch thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế 2017 - 23/03/2017
26. Video clip: Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - 20/03/2017
24. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính - 04/03/2017
23. Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017 - 01/03/2017
20. Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - 19/01/2017
21. Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 - 19/01/2017
22. Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ - 19/01/2017
19. Quyết định ban hành phương Tổng điều tra kinh tế 2017 - 03/01/2017
18. Tiến độ thành lập BCĐ TĐT KT 2017 cấp xã, phường, thị trấn - 21/12/2016
17. Tiến độ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Ban chỉ đạo cấp thành phố và quận/huyện Tổng điều tra kinh tế 2017 - 01/12/2016
16. Quyết định thành lập BCĐ TĐTKT 2017 - cấp Trung ương - 21/11/2016
14. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - quận Ô Môn - 14/11/2016
15. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - quận Ninh Kiều - 14/11/2016
13. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - quận Cái Răng - 08/11/2016
12. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - huyện Vĩnh Thạnh - 07/11/2016
10. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - quận Bình Thủy - 04/11/2016
11. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - quận Thốt Nốt - 04/11/2016
09. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - huyện Cờ Đỏ - 03/11/2016
08. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - huyện Thới Lai - 24/10/2016
07. Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - thành phố Cần Thơ - 20/10/2016
06-Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực BCĐ TĐTKT 2017 - huyện Phong Điền. - 06/10/2016
04-Công văn số 645/CTK ngày 29-9-2016 của Cục Thống kê TP.Cần Thơ, v/v cử cán bộ tham gia BCĐ TĐT kinh tế 2017 (cấp thành phố) - 30/09/2016
05-Công văn số 646/CTK ngày 29-9-2016 của Cục Thống kê TP.Cần Thơ, v/v Hướng dẫn thành lập BCĐ, Tổ thường trực BCĐ TĐT 2017 (cấp quận/huyện và xã/phường/thị trấn) - 30/09/2016
03-Công văn số 3981/UBND-TH ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Cần Thơ v/v Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế 2017 - 29/09/2016
01-Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế 2017 - 21/09/2016
02-Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - 21/09/2016