.:Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
HỘI NGHỊ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG BAN LÃNH ĐẠO CỤC VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN NGÀNH NĂM 2020 (03/11/2020)

 

[Chi tiết]
Tin mới cập nhật
HỘI NGHỊ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG BAN LÃNH ĐẠO CỤC VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN NGÀNH NĂM 2020 (03/11/2020)
[Chi tiết]
HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ (03/11/2020)
[Chi tiết]
Thư chúc mừng ngành Thống kê của Thủ tướng Chính phủ (14/10/2020)
[Chi tiết]
Quyết định số 1465/QĐ-TCTK ngày 02/10/2020 về việc "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm Xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam" (05/10/2020)
[Chi tiết]
Ngành Thống kê điều tra tác động của dịch bệnh Covid-19 đến doanh nghiệp (lần 2) - 2020 (10/09/2020)
[Chi tiết]
Thư chúc mừng ngành Thống kê của Thủ tướng Chính phủ - 14/10/2020

 Nội dung chi tiết: Thư của Thủ tướng Chính phủ

[Chi tiết]
Quyết định số 1465/QĐ-TCTK ngày 02/10/2020 về việc "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm Xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam" - 05/10/2020

 Nội dung chi tiết:

1. Quyết định số 1465/QĐ-TCTK

2. Thể lệ cuộc thi

[Chi tiết]
Ngành Thống kê điều tra tác động của dịch bệnh Covid-19 đến doanh nghiệp (lần 2) - 2020 - 10/09/2020

 Nội dung chi tiết: QĐ của Bộ trưởng Bộ KH & ĐT

[Chi tiết]
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - 08/09/2020

Nội dung chi tiết: consosukien.vn/bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-phuong-an-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021.htm

[Chi tiết]
Đảm bảo tiến độ điều tra NT-NN giữa kỳ 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ - 10/07/2020

Nội dung chi tiết: baocantho.com.vn/dam-bao-tien-do-chat-luong-dieu-tra-nong-thon-nong-nghiep-giua-ky-a123167.html

[Chi tiết]
 
[Xem thêm]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2020 - 28/11/2020

Ch s sn xut công nghip 11 tháng so cùng k (%)

-3,38

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)

+2,84

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  11/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

8,96

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,61

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,10

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2020 - 28/10/2020

Ch s sn xut công nghip 10 tháng so cùng k (%)

-2,75

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%)

+1,09

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  10/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

61,09

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,73

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,33

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 09 năm 2020 - 28/09/2020

Ch s sn xut công nghip 09 tháng so cùng k (%)

-2,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng so cùng kỳ (%)

+0,41

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  09/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

50,54

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 09/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,72

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 09 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,50

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2020 - 26/08/2020

Ch s sn xut công nghip 08 tháng so cùng k (%)

-2,64

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng so cùng kỳ (%)

-0,72

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  08/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

46,26

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,82

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,64

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2020 - 27/07/2020

Ch s sn xut công nghip 07 tháng so cùng k (%)

-1,10

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng so cùng kỳ (%)

-1,47

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  07/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

40,34

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 07/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,94

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,82

 

[Chi tiết]
[Xem thêm]
HỘI NGHỊ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG BAN LÃNH ĐẠO CỤC VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN NGÀNH NĂM 2020 - 03/11/2020

 

[Chi tiết]
HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ - 03/11/2020

 

[Chi tiết]
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CỤC THỐNG KÊ (BƯỚC 3) - 01/09/2020

 

[Chi tiết]
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 - 02/07/2020

 

[Chi tiết]
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA GIÁ TIÊU DÙNG THỜI KỲ 2020 - 2025 - 29/06/2020

 

[Chi tiết]
[Xem thêm]
BÌNH THỦY: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 26/09/2019

 

[Chi tiết]
NINH KIỀU: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 24/09/2019


 

[Chi tiết]
Huyện Thới Lai tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - 24/09/2019

 

[Chi tiết]
[Xem thêm]
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 - 30/11/2016
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 - 28/07/2016
Luật Thống kê 2015 - 16/06/2016
Văn bản pháp lý - 23/12/2014
 
Tấm lòng Bác bao dung tất cả - 30/08/2013
Di chúc Bác Hồ - 30/08/2013
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác - 30/08/2013
 
Thông tin thống kê là gì? - 05/12/2014
Hoạt động thống kê là gì? - 04/12/2014
 
 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia - 16/06/2016
[Chi tiết]
 
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Quyết định số 19/QĐ-CTK ngày 17/3/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 9522
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ