.:Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Giấy mời họp
Giấy mời số 72/GM-CTK ngày 13/02/2019 v/v tập huấn phương án điều tra DN 2019 - 14/02/2019
- Chủ trì: Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng
- Thời gian: 1 buổi, từ 13g30 ngày 19/02/2019
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
Giấy mời số 73/GM-CTK ngày 13/02/2019 - 14/02/2019
v/v Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026; Công khai bản tài sản, thu nhập của Lãnh đạo Cục; Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Cục; Giao dự toán ngân sách nhà nước 2019.
- Chủ trì: Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng
- Thời gian: 1 buổi, từ 8g ngày 19/02/2019
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
Giấy mời số 443/GM-CTK ngày 11/9/2018 v/v tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 2018 - 24/09/2018
 - Chủ trì hội nghị: Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng
 - Thời gian: 8g, ngày 24/9/2018
 - Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê TP Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 06/GM-BCĐTP ngày 11/9/2018 về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra Tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 tại thành phố Cần Thơ - 12/09/2018
    - Thời gian: 8g, ngày 23 tháng 9 năm 2018
    - Địa điểm: Hội trường Đoàn 30, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 196/GM-CTK v/v Tập huấn điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 - 24/04/2018
- Chủ trì hội nghị: ông Nguyễn Văn Phát, Phó Cục trưởng
- Thời gian: 02 ngày (26/4 - 27/4/2018), khai mạc lúc 8g ngày 26/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Bưu điện TP Cần Thơ, 02, Hòa Bình, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 148/GM-CTK ngày 22-3-2018 về việc Tập huấn nghiệp vụ và Điều tra doanh nghiệp 2018 - 23/03/2018
- Chủ trì: Lãnh đạo Cục Thống kê
- Thời gian: 02 ngày, khai mạc 7h30, ngày 28/3/2018
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
1 / 4
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Quyết định số 19/QĐ-CTK ngày 17/3/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 1687
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ