.:Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Tin tức & Sự kiện
Tình hình KT-XH tháng 09 năm 2019 - 26/09/2019

 

          Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực chủ lực chuyển biến tích cực, tăng khá so cùng kỳ. Tình hình giá cả tương đối ổn định, lượng hàng hóa dồi dào và phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân. Cơ cấu kinh tế nông hộ chuyển đổi bằng việc phát triển sản xuất có tổ chức, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật gắn với xây dựng thương hiệu, liên kết phát triển thị trường; Mô hình liên kết hợp tác hiệu quả trong nông nghiệp theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, để nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Hạ tầng thiết yếu nông thôn được nâng cấp, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền với tinh thần thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, chất lượng từng bước được nâng lên.

           1. Tài chính - Ngân hàng

a. Tài chính ngân sách

* Thu ngân sách: Thực hiện đến 20 ngày tháng 9/2019, tổng thu NSNN 9.647,63 tỷ đồng đạt 64,42% dự toán, trong đó thu nội địa là 7.724,54 tỷ đồng với các nguồn thu chủ lực như thu thuế khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.837,36 tỷ đồng đạt 86,96% dự toán, thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.184,54 tỷ đồng đạt 73,80% so dự toán, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 776,41 tỷ đồng đạt 63,12% so dự toán, thuế thu nhập cá nhân 660,97 tỷ đồng đạt 75,11% so dự toán. Tính đến 20/9/2019 hoạt động thu thuế hải quan ước đạt 418,07 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,33% trong tổng thu ngân sách nhà nước và đạt 41,81% so dự toán.

* Chi ngân sách: Ước đến 20 ngày tháng 9/2019 ngân sách đã chi 7.182,45 tỷ đồng chiếm 59,58% dự toán, bao gồm hoạt động chi đầu tư phát triển 3.331,76 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.776,88 tỷ đồng.

b. Tín dụng ngân hàng: Vốn huy động đến cuối tháng 9 năm 2019 ước đạt 77.100 tỷ đồng, tăng 6,34% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động VNĐ là 75.500 tỷ đồng, chiếm 97,92%, tăng 6,76%, vốn huy động ngoại tệ là 1.600 tỷ đồng, chiếm 2,08%, giảm 10,26% so với đầu năm; vốn huy động ngắn hạn là 50.900 tỷ đồng, chiếm 66,02%, tăng 7,28%, vốn huy động trên 12 tháng là 26.200 tỷ đồng, chiếm 33,98%, tăng 4,57% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 năm 2019 ước đạt 83.700 tỷ đồng, tăng 7,82% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay VNĐ đạt 79.200 tỷ đồng, tăng 7,78%, chiếm 94,62%, dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 8,56% so với đầu năm, chiếm 5,38% trong tổng dư nợ cho vay; Phân theo thời hạn dư nợ cho vay ngắn hạn là 44.800 tỷ đồng, tăng 5,02%, chiếm 53,52%, dư nợ cho vay trung dài hạn 38.900 tỷ đồng, tăng 11,24% so đầu năm, chiếm 46,48% tổng dư nợ cho vay.

Nợ xấu đến cuối tháng 9 năm 2019 ước 1.500 tỷ đồng, chiếm 1,79% trong tổng dư nợ cho vay.

Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất trên địa bàn phổ biến như sau:

- Lãi suất huy động VNĐ: Lãi suất huy động không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến mức 0,2 - 1,0%/năm; lãi suất huy động có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng mức 5,0% - 5,5%/năm; lãi suất huy động từ 6 đến 12 tháng phổ biến 5,5% - 6,8%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến ở mức 6,8% - 7,4%/năm tùy theo từng loại kỳ hạn. 

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến từ 7,0% - 8,0%/năm đối với ngắn hạn, 8,0% - 11%/năm đối với trung, dài hạn.

- Lãi suất USD: Lãi suất huy động thực hiện theo quy định là 0%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ngắn hạn 4,0% - 5,0%/năm, trung dài hạn 5,0% - 6,5%/năm.

                 2. Chỉ số giá

Thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố trong tháng 9/2019 khá sôi động. Giá một số nguyên liệu chế biến, nguyên liệu sản xuất biến động do ảnh hưởng của giá thế giới. Sự chuyển dịch cơ cấu tiêu dùng của người dân. Sự giao mùa, từ mùa Hè chuyển dần sang Thu đã làm cho thời tiết thay đổi thất thường nắng gắt, mưa nhiều đã tác động không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tất cả những yếu tố trên là những nguyên nhân chính tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9/2019.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2019 tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 2,05% so với tháng 12/2018, tăng 1,63% so với tháng 9/2018. Bình quân 9 tháng đầu năm 2019, CPI tăng 1,40% so với cùng kỳ năm 2018. So với tháng trước khu vực thành thị tăng 0,03%, nông thôn giảm 0,04%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính:

+ 07 nhóm hàng có chỉ số giá tăng với mức tăng từ 0,01% đến 2,65% so với tháng trước, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,12%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%, may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%, giáo dục tăng 2,65%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,09%.

+ 03 nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm với mức giảm từ 0,09% đến 1,38% so với tháng trước, gồm: Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,09%, thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,47%, giao thông giảm 1,38%.

+ 01 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bằng 100% so tháng trước là nhóm Bưu chính viễn thông.

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 9 năm 2019 của các nhóm hàng chính:

- Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,12% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 3,06%, so với tháng 12 năm trước tăng 2,62%.

+ Chỉ số nhóm lương thực tăng 0,09% so với tháng trước do giá khoai lang tại chợ tăng so với tháng trước, do nguồn cung giảm, giá lương thực chế biến tăng 0,05% so với tháng trước do giá bún tươi tại khu vực nông thôn tăng vì ảnh hưởng thời tiết làm tăng chi phí sản xuất.

Trên địa bàn thành phố gạo tẻ thường Hàm Châu giá phổ biến 11.000đ/kg-13.000đ/kg; gạo tẻ thường Tài Nguyên giá 12.000đ/kg-14.000đ/kg, gạo tẻ ngon thơm Đài Loan giá 16.000đ/kg-17.000đ/kg, gạo tẻ ngon thơm Thái Lan giá 13.000đ/kg-16.000đ/kg, giá gạo nếp thường (nếp lá) dao động từ 14.000đ/kg-16.000đ/kg, gạo nếp ngon (nếp Thái) dao động từ 16.000đ/kg-20.000đ/kg. Giá khoai lang đỏ dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg. Giá bún tươi dao động từ 9.000-10.000 đồng/kg.

+ Chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 0,18% so với tháng trước. Nguyên nhân giá thực phẩm tăng trong tháng 9/2019 là do tác động của mặt hàng thịt gia súc tươi sống, dầu mỡ động vật tăng do giá heo hơi tăng trở lại sau đợt dịch tả heo Châu Phi, giá thủy sản tươi sống tăng do sự dịch chuyển cơ cấu tiêu dùng của người dân, thêm vào đó thời tiết biển động, mưa nhiều, lũ về trễ nên nguồn thủy sản khai thác tự nhiên chưa tăng, chi phí nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, vận chuyển tăng.

+ Dịch vụ ăn uống ngoài gia đình không có sự thay đổi giá so với tháng trước.

- Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 1,54%, so với tháng 12 năm trước tăng 1,58%. Do giá mặt hàng nước ngọt tăng ở khu vực nông thôn do chi phí kinh doanh của cơ sở (điện nước, nhân công, quản lý, vận chuyển).

- May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 0,52%, so với tháng 12 năm trước tăng 0,39%.

Chỉ số giá nhóm mặt hàng này tăng do mặt hàng quần áo dành cho trẻ tăng giá vì nhu cầu mua sắm quần áo trẻ em cho năm học mới tăng, trong khi từ cuối tháng 8/2019 nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá các mặt hàng thời trang mừng Lễ 2/9 đã thu hút nhiều khách hàng tiêu dùng trong tháng.

- Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,09% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước giảm 1,14%, so với tháng 12 năm trước tăng 0,95%.

Giá thép xây dựng giảm trong tháng do giá bán sản phẩm thép xây dựng của Công ty Thép Tây Đô giảm.

Thời tiết thay đổi mưa nhiều nhưng số ngày nắng trong tháng 8 đầu tháng 9 nhiều hơn so với tháng trước nên lượng sử dụng nước sinh hoạt, điện sinh hoạt tăng so với tháng trước.

Giá gas giảm 3.000 đồng/bình 12kg từ 01/9/2019, giảm 0,98% so với tháng trước, do giá gas thế giới giảm. Giá dầu hỏa hiện là 15.360 đồng/lít, giảm 30 đồng/lít so với giá cuối tháng 8, giảm 2,20% so với tháng trước.

- Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,47% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 2,76%, so với tháng 12 năm trước tăng 2,19%.

Chỉ số giá giảm chủ yếu ở mặt hàng hóa mỹ phẩm xà phòng, chất tẩy rửa và vật phẩm tiêu dùng khác như giấy vệ sinh, thuốc diệt côn trùng... do các nhà bán lẻ khuyến mãi, giảm giá trong tháng mừng lễ Quốc khánh 2/9.

- Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 7,26%, so với tháng 12 năm trước tăng 2,28%.

Thời tiết giao mùa là môi trường thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát triển, nhất là các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em, bệnh sốt xuất huyết tại một số quận, huyện đang có chiều hướng tăng so với năm trước làm tăng giá một số loại thuốc, giá một số thiết bị, dụng cụ y tế cũng tăng lên.

- Giao thông giảm 1,38% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước giảm 2,97%, so với tháng 12 năm trước tăng 3,49%.

Nguyên nhân do giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm trong các ngày 31/8/2019 và 16/9/2019 đã tác động làm chỉ số giá nhiên liệu giảm 2,36% so với tháng trước.

- Chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông ổn định so với tháng trước.

- Giáo dục tăng 2,65% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 3,84%, so với tháng 12 năm trước tăng 3,81%.

Nhu cầu mua sắm cho mùa tựu trường tăng mạnh, giá nhiều mặt hàng văn phòng phẩm như giấy, tập viết, sách giáo khoa điều chỉnh tăng giá trong trong năm học mới.

- Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,37%, so với tháng 12 năm trước tăng 1,27%.

Chỉ số giá nhóm này tăng do tác động của nhóm mặt hàng thiết bị văn hóa tăng 0,07%, hoa tươi cây cảnh tăng 2,02% so với tháng trước. Nguyên nhân do mặt hàng tivi tăng giá trở lại sau đợt giảm giá mùa Vu Lan, thời tiết không thuận lợi, nhu cầu tiêu dùng hoa tươi, cây cảnh trong ngày rằm, ngày lễ tăng đã làm tăng giá nhiều mặt hàng hoa tươi. Tuy nhiên trong mùa trung thu nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em được giảm giá khuyến mãi tác động làm chỉ số giá nhóm đồ chơi giảm 1,07% so với tháng trước.

Giá dịch vụ lưu trú (khách sạn hạng trung, nhà nghỉ) trên địa bàn thành phố tăng nhẹ trong dịp lễ 2/9, nhiều khách sạn và dịch vụ vận tải phục vụ đưa đón, tham quan (xe điện, tàu đi chợ nổi Cái Răng...) bị quá tải trong dịp lễ này.

- Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,09% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,63% và so với tháng 12 năm trước tăng 2,19%.

Chỉ số giá nhóm này tăng trong tháng do tác động động tăng giá của nhóm đồ dùng cá nhân tăng 0,29% so với tháng trước do mặt hàng chăm sóc cơ thể tăng giá vì chi phí sản xuất tăng, đồ trang sức vàng tăng giá do giá vàng trong nước tăng mạnh trong tháng.

- Chỉ số giá vàng tháng 9/2019 tăng 3,55% so với tháng trước, tăng 21,17% so với tháng 9/2018 và tăng 18,79% so với tháng 12 năm trước. Nguyên nhân do giá vàng thế giới tăng mạnh vượt ngưỡng 1.520 USD/ounce, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, sự căng thẳng chính trị ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới tăng cao.

Giá vàng nhẫn 99,99 ngày 21/9/2019 trên địa bàn thành phố dao động quanh mức 4.220.000đ/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,05% so với tháng trước. Nguyên nhân là do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, sự căng thẳng chính trị ở khu vực Trung Đông làm giá đô la Mỹ trên thế giới giảm.

Giá đô la Mỹ ngày 21/9/2019 trên địa bàn thành phố dao động quanh mức 23.270 đồng/USD. 

             3. Đầu tư phát triển 

a. Tình hình thực hiện vốn đầu tư

Ước thực hiện Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng năm 201937.780,75 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước trung ương quản lý là 702,5 tỷ đồng, Vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 3.276,71 tỷ đồng, Nguồn vốn ngoài nhà nước thực hiện là 33.027,32 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện được 774,22 tỷ đồng.

Ước thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 được 52.086,33 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước trung ương quản lý là 1.312,33 tỷ đồng, Vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 4.941,71 tỷ đồng, Nguồn vốn ngoài nhà nước thực hiện là 44.800 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện được 1.032,3 tỷ đồng.

+ Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 9 tháng năm 2019 còn thấp so với kế hoạch năm, nguyên nhân là do một số dự án chậm triển khai và bổ sung thêm vốn kế hoạch, cụ thể như dự án xây dựng Bệnh Viện Ung Bướu, vốn kế hoạch đầu năm 2019 là 100 tỷ đồng, hiện nay tăng lên là 810 tỷ đồng; do cuối năm địa phương bổ sung kế hoạch một số dự án, hiện nay vẫn đang giai đoạn chuẩn bị hồ sơ chưa triển khai thực hiện, cụ thể dự án xây dựng Cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 là 150 tỷ đồng; dự án kè chống sạt lở, chống xâm ngập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Rạch Cái Sơn có tổng mức đầu tư là 315 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 là 146 tỷ đồng.

+ Vốn nhà nước Trung ương quản lý gồm dự án mở rộng bãi đỗ ô tô tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cần Thơ thực hiện bằng nguồn vốn của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, kế hoạch vốn năm 2019 là 69,8 tỷ đồng, dự án bắt đầu triển khai trong quý II năm 2019 dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2019; Dự án nâng cấp trường Đại Học Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020, tổng mức đầu tư là 2.250 tỷ đồng, nhưng đến quý II được bố trí vốn kế hoạch năm 2019 là 298,9 tỷ đồng.

+ Vốn ngoài nhà nước chủ yếu là doanh nghiệp, hộ gia đình và những dự án do liên doanh giữa các tổng công ty, tập đoàn được cấp phép đầu tư, xây dựng trên địa bàn thành phố. Nhiều dự án có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố tập trung chủ yếu ở quận Ninh Kiều, cụ thể Dự án Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Cần Thơ, tổng vốn đầu tư là 2.061 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới phường An Bình (khu 1) tổng vốn đầu tư là 4.891 tỷ đồng do liên doanh Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty Cổ phẩn đầu tư Đại Đông Á làm chủ đầu tư, dự án hiện đang trong giai đoạn thỏa thuận bồi thường và giải phóng mặt bằng. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp và hộ gia đình đang tập trung mọi nguồn lực về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc phục vụ sản xuất nông nghiệp, cụ thể như đầu tư về máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, thuê mướn đất nông nghiệp.

+ Thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố 9 tháng đầu năm 2019 còn hạn chế, chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp các năm trước.

* Tình hình thực hiện các công trình chủ yếu của thành phố

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Dự án có tổng mức đầu tư 7.339,33 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn ODA, do Ban quản lý ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2019 được giao 984,9 tỷ đồng. Dự tính lũy kế từ đầu dự án đến cuối tháng 9/2019, thực hiện được 3.080 tỷ đồng, đạt 41,98% tổng mức đầu tư toàn dự án, dự tính tháng 9 năm 2019 thực hiện được 102,6 tỷ đồng. Đến quý III năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng nhiều hạng mục công trình đạt từ 70 - 100%, dự kiến quý IV năm 2019 nhiều hạng mục công trình sẽ bắt đầu thi công.

Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn, Dự án có tổng mức đầu tư 416,74 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2019 được giao là 30 tỷ đồng. Dự tính lũy kế từ đầu dự án đến cuối tháng 9 năm 2019 là 392,96 tỷ đồng đạt 88,93% tổng mức đầu tư toàn dự án, dự tính tháng 9 năm 2019 thực hiện được 1,66 tỷ đồng, dự tính dự án sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trong cuối tháng 9 năm 2019.

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền), dự án có tổng mức đầu tư là 546,47 tỷ đồng do Ban Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2019 được giao 13 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu dự án đến cuối tháng 9 năm 2019 ước thực hiện được 419 tỷ đồng đạt 79,89% tổng mức đầu tư toàn dự án. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2019.

Dự án mở rộng đường Quang Trung Cái Cui, dự án có tổng mức đầu tư là 1.097 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải thành phố làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2019 là 100 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu dự án đến cuối tháng 9 năm 2019 ước thực hiện 1.075 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong đầu quý I năm 2020.

         4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp

- Trồng trọt:

+ Cây lúa:

Vụ lúa Đông xuân 2019: TP Cần Thơ đã xuống giống được 81.283 ha, so kế hoạch đạt 98,52% (kế hoạch 80.540 ha), so vụ Đông xuân năm 2018 giảm 1,48%, bằng 1.218 ha. Nguyên nhân diện tích giảm: Do hầu hết quận, huyện nông dân nên vườn trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác trên nền đất gò khó giữ nước hoặc diện tích đất trồng lúa không hiệu quả hay bị chuột cắn phá và một số diện tích chuyển đổi sang mục đích xây dựng nhà ở, công trình công cộng... Hiện nay diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Lúa HTX Quyết Thắng 84 ha; HTX Hiếu Bình 26,7 ha; Đồng Vạn 63 ha; Ngành Nông nghiệp tiếp tục duy trì 95 cánh đồng lớn, với tổng diện tích khoảng 25.622 ha, tăng 2.410 ha so với cùng kỳ.

          Năng suất lúa đạt 69,59 tạ/ha, so vụ lúa Đông xuân 2018 giảm 2,85%; bằng 2 tạ/ha. Sản lượng đạt 565.622 tấn; So với cùng kỳ giảm 4,28%, bằng 25.295 tấn. Nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất  và sản lượng giảm: Do thời tiết không thuận lợi, khô hạn, nhiệt độ cao, rầy nâu phát triển (cháy rầy) vào giai đoạn lúa trổ, đến chín làm lúa bị lép nhiều, hạt ít và nhỏ,… Tổng diện tích nhiễm dịch hại trên các loại cây trồng 10.996 ha; Dịch bệnh đã được kiểm soát, xử lý bằng các giải pháp kỹ thuật kịp thời nên đã khống chế sự bùng phát trên diện rộng. Bên cạnh đó do thị trường xuất khẩu không thuận lợi, thương lái chậm thu mua, lúa chín bị neo tại ruộng dài ngày, nên lúa khô và rơi rụng nhiều làm ảnh hưởng tới năng suất. Sản lượng giảm do năng suất và diện tích giảm. 

Vụ lúa Hè thu 2019: Xuống giống đạt 79.612 ha, đạt 105% so với kế hoạch (KH 75.800 ha), so với cùng kỳ giảm 1.142 ha. Nông nghiệp tiếp tục mở rộng thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và quận Thốt Nốt với khoảng 115 mô hình cánh đồng lớn với diện tích ước đạt 29.490 ha, tăng so với cùng kỳ 4.073 ha, với khoảng 21.238 hộ tham gia. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng giá trị hàng hóa nông sản để góp phần tăng thu nhập cho nông dân, ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo sử dụng các giống lúa đặc sản chất lượng cao trong vụ Hè thu 2019 chiếm trên 74% diện tích gieo trồng.

Đến nay, đã thu hoạch dứt điểm diện tích lúa Hè thu, năng suất ước đạt 59,14 tạ/ha, so với cùng kỳ tăng 2,57%, bằng 1,48 tạ/ha. Sản lượng ước 470.837 tấn, so Hè thu 2018 tăng 5.198 tấn.

Nguyên nhân năng suất và sản lượng tăng do:

Ngay từ đầu vụ, các địa phương đã hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của ngành nông nghiệp như làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ đồng loạt, né rầy, đúng lịch, áp dụng “4 đúng” trong phòng trừ sâu bệnh, thâm canh tổng hợp, quản lý dịch hại theo phương pháp IPM, áp dụng “3 giảm 3 tăng,” “1 phải 5 giảm,” bón phân cân đối trong quá trình sản xuất, nhờ đó lúa phát triển tốt, diện tích lúa nhiễm sâu rầy không nhiều.

           Nông dân có kinh nghiệm sản xuất và thường xuyên được dự báo tình hình sâu bệnh trên báo đài, từ đó nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt, đã chủ động phòng trừ, quản lý tốt sâu bệnh trên đồng ruộng, nhờ đó lúa phát triển tốt và cho năng suất khá cao.        

        Vụ lúa Thu đông 2019: Diện tích lúa vụ Thu đông toàn thành phố ước đạt 64.248 ha lúa Thu đông, đạt 107,58% so với kế hoạch (KH: 59.720 ha); thấp hơn 9.823 ha so với cùng kỳ. Các giống lúa chất lượng cao được nông dân ưa chuộng tiếp tục gieo sạ như: OM 5451: 67% so với diện tích gieo trồng, OM 4218: 3%, IR 50404: 21%, Jasmine 85: 1%,... và các giống khác 8%.

Đến nay diện tích lúa Thu đông đã thu hoạch khoảng 17.718 ha, nhanh hơn so cùng kỳ 15.676 ha, đạt khoảng 27,58% so với diện tích gieo trồng, tập trung tại huyện Thới Lai 5.406 ha và huyện Cờ Đỏ 5.437ha; Diện tích lúa còn lại chủ yếu ở giai đoạn trổ đều và bắt đầu thu hoạch, sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Ngành nông nghiệp tăng cường công tác giám sát chặt chẽ diện tích lúa Thu đông, theo dõi và thông báo kịp thời tình hình diễn biến của thời tiết, sâu bệnh, chuẩn bị các phương tiện để bảo vệ diện tích lúa Thu đông chưa thu hoạch. Trong tháng buổi sáng thời tiết nắng nhẹ đến gắt, chiều tối có mưa nhỏ và vừa xen kẻ mưa to, trên trà lúa chắc xanh-chín tỷ lệ đổ ngã 15-20%; rải rác tập trung chủ yếu tại các vị trí trũng, chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm… Hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Tuy nhiên, những ruộng bị đổ ngã nhiều làm tăng chi phí thu hoạch (giá máy cắt).

Năng suất gieo trồng vụ Thu đông ước là 50,67 tạ/ha, so với cùng kỳ tăng 1,51%, bằng 0,75 tạ/ha. Sản lượng ước 325.564 tấn, so Thu đông 2018 giảm 44.189 tấn.

Nguyên nhân năng suất tăng và sản lượng giảm:

Do thời tiết từ đầu vụ đến lúc thu hoạch thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển cây lúa. Diện tích xuống giống của các quận, huyện đầu nguồn đều nằm trong đê bao an toàn, nên bà con luôn chủ động được lượng nước cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Bà con nông dân thực hiện việc chọn giống tốt, bón phân cân đối và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, giúp cây lúa chắc khỏe, ít bị đổ ngã và tiêu thoát nước phù hợp nên có nhiều thuận lợi trong thu hoạch.

Sản lượng lúa giảm do diện tích gieo trồng vụ Thu đông giảm 9.823 ha.

Lĩnh vực sản xuất giống lúa: Ngành nông nghiệp chú trọng đẩy mạnh phát triển hệ thống sản xuất giống lúa 3 cấp. Đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 124 cơ sở, hộ sản xuất và cung ứng lúa giống với năng lực cung ứng 52.700 tấn/năm. Thành phố hiện đang triển khai đề án “Xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng giống lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng tại thành phố Cần Thơ” để nâng cao năng lực cung ứng giống lúa, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn theo qui định.

Hiện nay, tổng số máy gặt đập liên hợp toàn thành phố hiện có khoảng 789 máy, có khả năng đảm bảo cắt gặt trên 90% diện tích gieo trồng; hệ thống lò sấy lúa có khoảng 1.300 lò, đáp ứng sấy trên 70% sản lượng lúa Hè thu và Thu đông trên địa bàn. Việc cơ giới hóa trong các khâu: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch... đã góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động, khắc phục tình trạng thiếu lao động nông nghiệp lúc thời vụ, đồng thời giảm tổn thất trong và sau thu hoạch.

Giá lúa tươi vụ Đông xuân thương lái thu mua như sau: giá lúa jasmine dao động khoảng 4.800-5.200 đ/kg, giá lúa OM 4218 dao động khoảng 4.700-4.800đ/kg, giá lúa IR 50404 dao động khoảng 4.400-4.500đ/kg, giá lúa OM 5451 dao động khoảng 5.600-5.900đ/kg. Giá lúa tươi vụ Hè thu thương lái thu mua như sau: OM 5451 dao động khoảng 4.500-4.850đ/kg, IR 50404 giá dao động khoảng 4.300-4.500đ/kg. Giá lúa tươi vụ Thu đông bắt đầu thu hoạch, giá lúa cụ thể như sau: lúa IR 50404: 3.900-4.400 đồng/kg, các lúa giống OM: 4.700-5.000 đồng/kg. Nhìn chung giá lúa Thu đông năm nay giảm 200-400 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, có dao động tăng so với vụ Đông xuân và vụ Hè thu vừa qua từ 200-400đ/kg.

+ Các loại cây hằng năm khác:

Đến nay, toàn thành phố gieo trồng cây hàng năm khoảng 13.980 ha, cao hơn so với cùng kỳ 904 ha. Nguyên nhân: Diện tích tăng tập trung chủ yếu cây mè ở quận Ô Môn, Thốt Nốt do vụ lúa Đông xuân năm nay thời tiết không thuận lợi và có rất nhiều diện tích lúa bị cháy rầy, giá lúa xuống rất thấp nên bà con chuyển sang trồng cây mè. Toàn TP đã thu hoạch khoảng 11.595 ha cây hằng năm khác nhanh hơn cùng kỳ 1.326 ha, năng suất các cây hàng năm khác ổn định. Ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất như: dự án WB6, VnSAT, dự án xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP,… Theo dõi và hướng dẫn HTX rau an toàn Long Tuyền duy trì sản xuất sản phẩm rau an toàn phù hợp với Quy trình VietGAP (giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với 5 Quy trình VietGAP với diện tích 10,22 ha, sản xuất các chủng loại Bí, dưa hấu, ớt, khổ qua, cà chua, dưa leo, dưa lê). Mô hình trồng rau, dưa lưới theo công nghệ Israel: 0,9 ha tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hòa, Cái Khế, Ninh Kiều; Mô hình trồng rau nhà lưới kết hợp tưới phun mưa tự động: 0,2 ha tại Thốt Nốt, Thới Lai.

Diện tích dịch bệnh khoảng 49 ha, giảm hơn 4 ha so với cùng kỳ năm 2018. các đối tượng dịch hại xuất hiện như: bọ trĩ/bầu bí dưa 7 ha, bệnh phấn trắng/bầu bí dưa 5 ha, sâu đục trái/đậu các loại 6 ha, ... tại trung tại huyện Phong Điền và quận Cái Răng.

           + Các loại cây lâu năm:

Diện tích cây lâu năm ở TP Cần Thơ ước 9 tháng đầu năm 2019 gieo trồng ước được 20.962 ha, tăng 878 ha, bằng 4,37% so cùng kỳ năm 2018; Trong đó diện tích cây ăn quả ước khoảng 19.369 ha, chiếm 92,4% tổng diện tích cây lâu năm, tăng 1.107 ha, bằng 6,06% so cùng kỳ. Chủ yếu tăng ở nhóm cây nhiệt đới, cận nhiệt đới tăng 3,96%. cây xoài tăng 1,49%; sầu riêng tăng 188 ha; Na (mãng cầu) tăng 156 ha...

Nguyên nhân:

Thời gian qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố được các cấp chính quyền, ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đầu tư đê bao khép kín bảo vệ vườn cây ăn quả, vận động nông dân cải tạo vườn tạp và đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn cây ăn trái để tăng hiệu quả kinh tế. Được trợ giá cây giống, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện nay đã xây dựng được 12 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lợi nhuận cao gấp 1,5-2 lần so với trồng chuyên cây ăn trái và triển khai kế hoạch xây dựng vùng sản xuất vú sữa, xoài và nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, các hộ dân còn tận dụng các phần diện tích bờ đê quanh ao nuôi thủy sản để trồng một số loại cây ăn quả để tăng thêm thu nhập.

Bên cạnh đó nhiều hộ dân trồng xen canh các loại cây ăn quả (mật độ như trồng trần) để thay thế các vườn cây bị già cỗi, năng suất thấp từ các năm trước, khi người dân chặt bỏ các vườn cây già cỗi, năng suất thấp để các cây trồng xen canh phát triển nên diện tích trồng mới, diện tích chưa cho sản phẩm và diện tích cho sản phẩm có sự biến động đáng kể.

Hiện nay toàn thành phố có 58 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây ăn trái với năng lực cung ứng 650.000 cây/năm.

Diện tích dịch bệnh cây lâu năm là 295 ha. Trong đó diện tích nhiễm bệnh chổi rồng trên nhãn 256 ha (Diện tích nhiễm nặng 16 ha (tỷ lệ bệnh>40%), diện tích nhiễm trung bình 42 ha (tỷ lệ bệnh 20-40%), diện tích nhiễm nhẹ 198 ha (10-20%)). Tuy nhiên, dịch bệnh đã được kiểm soát, xử lý bằng các giải pháp kỹ thuật kịp thời nên đã khống chế sự bùng phát trên diện rộng.

- Chăn nuôi:

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố không xảy ta dịch bệnh tai xanh ở heo và lở mồm long móng trên gia súc; Tuy nhiên ngày 27 tháng 7 năm 2019, bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại 01 hộ chăn nuôi gà thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy; tổng đàn gà mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy là 1.500 con. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công văn số 2489/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố về triển khai công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, nên đã tích cực phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm và không phát sinh thêm ổ dịch.

Bệnh dịch tả heo Châu Phi tính đến ngày 01/9/2019 đã xảy ra tại 2.061 hộ chăn nuôi heo thuộc 75 xã, phường của 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ. Tổng số heo trong ổ dịch là 61.973 con, số bệnh là 28.827 con, chết 12.240 con, số heo tiêu hủy là 54.535 con (ngành Thú y tiêu hủy 54.052 con, khối lượng là 3.140 tấn và chủ hộ tự hủy 483 con). Ngành Nông nghiệp đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện trên địa bàn thành phố có 13 cơ sở sản xuất giống gia súc, gia cầm. Trong đó có 8 cơ sở chăn nuôi heo sản xuất con giống, với khả năng cung cấp gần 5.000 con giống/năm và 5 cơ sở chăn nuôi vịt sản xuất con giống, với khả năng cung ứng khoảng 700.000 - 750.000 con giống/năm; Cơ sở nuôi giữ heo đực giống hiện có 29 cơ sở với tổng đàn 127 con; Hàng năm sản xuất và tiêu thụ khoảng 110.000 - 115.000 liều tinh.

b. Lâm nghiệp

Ngành Nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và doanh nghiệp và tăng công tác kiểm soát, quản lý lâm sản và động vật hoang dã; Phối hợp với Chi cục Hải quan xác nhận nguồn gốc gỗ; Xác nhận vận chuyển và kiểm tra tăng đàn nuôi động vật hoang dã.

Triển khai Kế hoạch Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 (Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2019); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào ngày 19/5/2019 tại huyện Thới Lai. Đến nay, số lượng cây trồng toàn thành phố là: 632 ngàn cây, so với cùng kỳ tăng 6 ngàn cây. Chủ yếu trông xung quanh vườn, lối đi…

Sản lượng khai thác gỗ từ cây trồng phân tán 9 tháng đầu năm 2019 tăng 2,92% bằng 89 m3; Sản lượng củi tăng 3,41%, bằng 1.147 Ster; Sản phẩm khai thác cây tre, trúc tăng nhẹ do nhu cầu dùng trong dịp tết Nguyên đán như đan lát và giỏ hoa tết…

c. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước 9 tháng đầu năm 2019 toàn TP Cần Thơ ước đạt 6.225 ha, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 13,54%, bằng 975 ha; Tuy nhiên, cá tra thâm canh, bán thâm canh ước đạt 811 ha tăng 69 ha so với cùng kỳ. Nuôi thủy sản lồng bè ước đạt 337 bè, giảm 4 bè so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các quận Ô Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy. Nguyên nhân diện tích nuôi trồng thủy sản giảm tập trung nuôi cá trên ruộng do người dân gieo sạ lúa Thu đông được đê bao.

Sản lượng thuỷ sản 9 tháng đầu năm 2019 toàn TP Cần Thơ ước đạt 170.432 tấn, tăng 6,29%, bằng 10.081 tấn so với cùng kỳ; Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 164.776 tấn, tăng 9.729 tấn so cùng kỳ 2018, chiếm 96,68% tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố (Sản lượng cá tra ước đạt 134.672 tấn, so cùng kỳ năm 2018 tăng 7,06%).

Do giá cá tra luôn duy trì ở mức cao ở những tháng đầu năm từ 24.500 đến 25.500đ/kg (Giá thành bình quân từ 23.000-24.00đ/kg), dẫn đến diện tích nuôi cá tra được mở rộng từ những ao nuôi kém hiệu quả được cải tạo để nuôi tiếp.

Hiện nay giá cá tra giảm sâu ở mức 19.500-20.500 đ/kg, (cá từ 700-800 g/con), với giá này người nuôi lỗ 2.000-3.500 đồng/kg (giá thành cá tra 22.000-24.000 đồng/kg). Giá giảm mạnh so với các tháng đầu năm vì người dân thả nuôi quá nhiều làm cung vượt cầu. Nhiều người cho rằng đây chỉ là diễn biến tạm thời bởi doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã chủ động nguồn cá nguyên liệu tự nuôi và nuôi liên kết với hộ dân, cộng với lượng hàng trong kho có sẵn, cơ bản đáp ứng hợp đồng xuất khẩu trong những tháng đầu năm, nên doanh nghiệp tạm thời hạn chế thu mua cá tra là nguyên nhân chính dẫn đến gim giá cá tra. Với tình hình giá như trên người nuôi cá tra hiện nay rất khó khăn. Dự kiến diện tích nuôi cá tra có giảm nhưng không nhiều vì người nuôi có nhiều kinh nghiệm treo ao chờ giá.

Tình hình khai thác thủy sản: Do vào mùa mưa, số hộ khai thác tăng, nguồn thủy sản ngoài tự nhiên sinh sản nhiều và phát triển tốt, nên sản lượng khai thác có phần tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên sông rạch ngày càng cạn kiệt nên sản lượng đánh bắt có xu hướng giảm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận người dân hành nghề đánh bắt trên sông.

Hiện nay, có 199 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn TP Cần Thơ. Hiện nay, giá cá tra giống dao động từ 18.000-24.000 đồng/kg giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước, cá giống kích cỡ 2 cm chiều cao thân - mẫu 30 con/kg giá từ 18.000-20.000 đồng/kg, giá cá giống 1,5 cm chiều cao thân - mẫu 70 con/kg giá từ 23.000-24.000 đồng/kg.

Hiện nay xuất hiện rải rác các bệnh gan thận mủ, phù đầu, xuất huyết trong các ao nuôi cá tra, đặc biệt các ao ương cá giống và ao mới thả giống.

Hiện nay nước lũ về nhiều nên người nuôi cá ruộng bắt đầu thả cá để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên.

Hiện tại các công ty chế biến thủy sản trên địa bàn TP Cần Thơ có khuynh hướng xây dựng vùng nuôi tập trung để ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến. Ngành Nông nghiệp đang chú trọng phát triển các mô hình nuôi theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa thủy sản.

                5. Sản xuất công nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 9 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,15%; ngành phân phối điện tăng 14,41%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 3,82% so với cùng kỳ.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,76%; ngành phân phối điện tăng 6,25%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 4,48%. Trong đó, có một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng khá như: Phi lê đông lạnh tăng 21,14%; tôm đông lạnh tăng 16,35%; thức ăn cho thủy sản tăng 6,58%; bia lon tăng 12,05%; bao và túi dệt dùng để đóng gói tăng 26,61%; quần áo tăng 5,46%; bao và túi bằng giấy tăng 14,03%; sản phẩm in khác tăng 16,33%; dược phẩm tăng 24,22%; bao và túi bằng plastic khác tăng 15,63%; xi măng tăng 10,99%; sắt thép tăng 10,82%; đinh tăng 17,19%. Nguyên nhân tăng do các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đang tập trung tăng cường đẩy mạnh sản xuất  những mặt hàng chủ lực nhằm phục vụ cho năm học mới, lễ Quốc khánh 2/9 và Tết Trung thu nên các mặt hàng như: lương thực, thực phẩm và đồ uống, quần áo, in ấn đều tăng và đồng thời để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường và hoàn thành các hợp đồng đã ký kết. Hơn nữa nhiều doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh ký kết được nhiều hợp đồng mới, kết hợp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu nên góp phần làm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng lên đáng kể. Mặt khác, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại đáp ứng được nhu cầu khách hàng, luôn đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, quan tâm đến chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm…. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm đến các dịch vụ quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Đồng thời, vận động, tranh thủ các nguồn tài trợ, thu hút đầu tư các dự án ưu tiên vào xây dựng hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn về khả năng tài chính của doanh nghiệp, một số ngành có thiết bị công nghệ lạc hậu làm cho chi phí tăng, thiếu nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, lao động có tay nghề ít không đáp ứng nhu cầu công việc, không tuyển được lao động theo yêu cầu vị trí việc làm. Mặt khác tính cạnh tranh trong nước rất cao, có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại nhưng giá rẻ hơn vì chất lượng thấp…

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2019 tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính chung 9 tháng chỉ số tiêu thụ tăng 2,03% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: Sản xuất đồ uống tăng 7,22%; dệt tăng 24,16%; sản xuất trang phục tăng 7,60%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 6,98%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 16,34%; sản xuất hoá chất tăng 9,10%; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng 24,11%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,39%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 3,19%; sản xuất kim loại tăng 10,85%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,25%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 6,84%. Tình hình tiêu thụ trên cho thấy mức tiêu thụ có tăng lên, sản xuất ổn định, thị trường tiêu thụ hàng hoá được đảm bảo, nhu cầu mua sắm đang gần thoả mãn người tiêu dùng tuy vẫn còn ở mức thấp nhưng phần nào đã góp phần làm tăng mức tiêu thụ chung đặc biệt là các mặt hàng đồ uống, trang phục, giấy và sản phẩm từ giấy do phục vụ nhu cầu đầu năm học mới và lễ Quốc khánh 2/9.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/9/2019 là 76,09% so với tháng cùng kỳ.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 9/2019 tăng 0,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm nhẹ 0,12%, doanh nghiệp Ngoài Nhà nước tăng 0,76% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,57%. Số lao động tại các doanh nghiệp vẫn giữ mức ổn định, mức tăng giảm không đáng kể vẫn duy trì ở mức bình thường.

Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp: Trong tháng, ước cấp mới đăng ký kinh doanh cho 83 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 547 tỷ đồng; Lũy kế trong 9 tháng năm 2019, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.059 doanh nghiệp các loại hình, đạt 62,29% KH về số lượng doanh nghiệp; tổng vốn đăng ký 9.454 tỷ đồng, đạt 135,05% KH về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ bằng 95,23% về số doanh nghiệp đăng ký mới và tăng 47,06% về số vốn đăng ký.

Để ngành công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển bền vững, cần có sự quan tâm sâu sát của các ngành, các cấp. Cần cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Cần hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Đối với doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại các thị trường truyền thống, tích cực tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp thị… gia tăng sản xuất các sản phẩm cao cấp đạt chất lượng cao, cố gắng duy trì nguồn nguyên liệu để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định. Mặt khác, các doanh nghiệp cần tranh thủ tiếp cận các chính sách ưu đãi của Chính phủ cũng như của Địa phương để có chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài. Hơn nữa, các doanh nghiệp cần tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ chốt có thế mạnh, tăng cường tính liên kết trong kinh doanh, đặc biệt là giữa doanh nghiệp có cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để các doanh nghiệp có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung nguồn lực cho nhau để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh chung.

                 6. Thương mại, dịch vụ 

                a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Trong 9 tháng năm 2019, lượng hàng hóa, tiêu dùng khá đa dạng, phong phú cả về chủng loại, chất lượng. Tháng 9 năm 2019 là tháng cuối quý và có ngày lễ Quốc Khánh nhiều cơ sở, doanh nghiệp chốt doanh thu quý nên có nhiều chương trình khuyến mãi lớn đã thu hút không ít người tiêu dùng tham gia mua sắm, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm, các mặt hàng thời trang và đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình.

Ước tháng 9/2019, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 11.125,28 tỷ đồng tăng 10,4% so cùng kỳ, trong đó thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 6.546,61 tỷ đồng tăng 10,35% so cùng kỳ, thành phần kinh tế cá thể đạt 3.270,2 tỷ đồng tăng 10,92% so cùng kỳ, thành phần kinh tế Nhà nước đạt 1.092,46 tỷ đồng tăng 9,25% so cùng kỳ.

Phân theo ngành kinh tế thì ngành Thương nghiệp chiếm 81,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 9/2019 đạt 9.100,22 tỷ đồng tăng 9,8% so cùng kỳ. Khách sạn nhà hàng ước đạt 862,72 tỷ đồng tăng 15,61% so cùng kỳ. Du lịch lữ hành ước đạt 41,53 tỷ đồng tăng 10,78% so cùng kỳ. Dịch vụ ước đạt 1.120,81 tỷ đồng tăng 11,49% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Thành phố ước tính 9 tháng năm 2019 đạt 100.127,51 tỷ đồng tăng 10,84% so cùng kỳ, trong đó thành phần kinh tế tư nhân ước đạt 58.919,53 tỷ đồng tăng 11,02% so cùng kỳ, thành phần kinh tế cá thể ước đạt 29.431,81 tỷ đồng tăng 11,05% so cùng kỳ, thành phần kinh tế Nhà nước ước đạt 9.832,15 tỷ đồng tăng 9,35% so cùng kỳ.

Phân theo ngành kinh tế thì ngành Thương nghiệp chiếm 81,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2019, ước đạt 81.901,99 tỷ đồng tăng 10,16% so cùng kỳ; Khách sạn nhà hàng ước đạt 7.764,45 tỷ đồng tăng 15,75% so cùng kỳ. Du lịch lữ hành ước đạt 373,78 tỷ đồng tăng 10,69% so cùng kỳ. Dịch vụ ước đạt 10.087,28 tỷ đồng tăng 12,85% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Thành phố ước năm 2019 đạt 134.303,34 tỷ đồng tăng 11,43% so cùng kỳ.

                  b. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông

- Vận tải hàng hoá: Tháng 9/2019, ước vận chuyển 830,6 ngàn tấn hàng hoá tăng 2,46% so cùng kỳ; (luân chuyển đạt 146,22 triệu T.Km đạt 101,6% so cùng kỳ). Ước 9 tháng năm 2019 vận chuyển 7.740,13 ngàn tấn hàng hóa tăng 2,42% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 1.221,24 triệu T.Km đạt 101,89% so cùng kỳ.

Chia ra: Đường bộ tháng 9/2019, ước vận chuyển đạt 294,39 ngàn tấn tăng 2,67% so cùng kỳ (luân chuyển 55,49 triệu T.Km đạt 101,9% so cùng kỳ). Đường sông ước vận chuyển đạt 509,54 ngàn tấn tăng 2,32% so cùng kỳ (luân chuyển 64,06 triệu T.Km đạt 101,29% so cùng kỳ). Đường biển ước vận chuyển đạt 26,67 ngàn tấn tăng 2,76% so cùng kỳ (luân chuyển 26,67 triệu T.Km đạt 101,71% so cùng kỳ).

- Vận tải hành khách: Tháng 9/2019, ước vận chuyển 5.074,81 ngàn lượt hành khách tăng 2,8% so cùng kỳ; (luân chuyển 81,02 triệu lượt HK.Km đạt 101,87% so cùng kỳ). Ước 9 tháng năm 2019 vận chuyển 44.287,95 ngàn lượt HK tăng 1,5% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 737,39 triệu HK.Km đạt 101,78% so cùng kỳ.

Chia ra: Đường bộ tháng 9/2019, ước vận chuyển 3.395,43 ngàn lượt HK tăng 2,99% so cùng kỳ (luân chuyển 78,85 triệu HK.Km đạt 101,87% so cùng kỳ). Đường sông ước vận chuyển 1.679,38 ngàn lượt HK tăng 2,43% so cùng kỳ (luân chuyển 2,17 triệu HK.Km đạt 101,85% so cùng kỳ).

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: Tháng 9/2019 doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước thực hiện 263,7 tỷ đồng, tăng 13,09% so cùng kỳ. Trong đó: vận tải hành khách thực hiện 70,44 tỷ đồng tăng 12,13%; vận tải hàng hóa thực hiện 135,3 tỷ đồng, tăng 13,63%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện 57,96 tỷ đồng, tăng 13,02% so cùng kỳ.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 9 tháng năm 2019 thực hiện 2.318,4 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ. Trong đó: vận tải hành khách thực hiện 627,3 tỷ đồng tăng 9,78%; vận tải hàng hóa thực hiện 1.159,2 tỷ đồng, tăng 12,92%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện 531,9 tỷ đồng, tăng 10,97% so cùng kỳ.

- Lĩnh vực bưu chính viễn thông: Mạng lưới và dịch vụ bưu chính có độ phủ rộng khắp toàn thành phố, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghip và dịch vụ công ích trên toàn thành phố. Hiện nay 84 bưu cục, 44 điểm bưu điện-văn hóa xã, 03 đại lý bưu điện và 73 thùng thư công cộng, các điểm phục vụ bưu chính đã phủ hết 09 quận, huyện trên địa bàn. Bán kính phục vụ là 1,48 km. Số dân phục vụ là 6.495 người/điểm phục. Doanh thu dịch vụ bưu chính (bao gồm doanh thu từ thư và gói kiện hàng trong nước và 2 chiều giữa Việt Nam và các nước là 162 tỷ đồng). Hạ tầng mạng viễn thông phát triển đồng bộ, hiện đạidung lượng lớn, độ tin cậy cao, tích hợp các dịch vụ trên một hệ thống mạng truyền dẫn, phù hợp với sự phát triển hạ tầng viễn thông của cả nước. Hiện nay, số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn là: 9 đơn vị (7 doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel, Mobiphone, Vietnammobile, Gmobile, SPT, FPT) và 2 doanh nghiệp truyền hình cáp (SCTV, VTV Cab)) với khoảng 392 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Tổng số thuê bao điện thoại là 1.445.972 thuê bao, mật độ thuê bao điện thoại đạt 112,02 thuê bao/100 dân; Tổng số thuê bao internet là 807.282 thuê bao, mật độ thuê bao internet đạt 62,75 thuê bao/100 dân. Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực viễn thông là 1.584 tỷ đồng.

             7. Các vấn đề xã hội 

              a. Tình hình đời sống dân cư 

            - Đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương:

Đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương trong 9 tháng đầu năm 2019 rất được quan tâm và chăm lo bởi các cấp, các ngành đặc biệt là công đoàn thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức và người lao động.

Đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương trên địa bàn thành phố Cần Thơ 9 tháng đầu năm 2019 được cải thiện và phấn khởi hơn do chính sách tăng lương cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc nhà nước. Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, vào đầu năm thời điểm Tết Nguyên đán 2019 của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng lương tháng 13, tặng quà cho công nhân lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, thấp nhất là 200 nghìn đồng, cao nhất là 229 triệu đồng, trung bình là khoảng 8 triệu đồng. Qua báo cáo của các doanh nghiệp và qua khảo sát của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, số lượng doanh nghiệp thực hiện thưởng Tết năm 2019 nhiều hơn so với năm 2018 (hơn 6.000 doanh nghiệp), đồng thời mức thưởng bình quân năm 2019 cũng cao hơn so với năm 2018 (khoảng 01 triệu đồng). Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành Thông báo trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tổng số tiền 106,3 tỷ đồng, tăng 10,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, tại buổi họp mặt Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ vào dịp Tết Nguyên đán, thành phố Cần Thơ đã thăm hỏi động viên các đoàn viên còn khó khăn, và trao tặng 150 phần quà vui Tết Sum vầy năm 2019 cho đoàn viên công chức, viên chức và người lao động với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng.

Hưởng ứng chào mừng “Tháng công nhân” vào tháng 5/2019 Liên đoàn lao động các cấp của thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng thêm 01 “Mái ấm Công đoàn” tại quận Bình Thủy; trao 50 suất quà cho công nhân, người lao động khó khăn, tặng quà cho 4 công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, trao 29 suất học bổng cho con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi từ nguồn Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ", tổng giá trị các phần quà là 250 triệu đồng

Nhìn chung, đời sống cán bộ, công nhân và người lao động thành phố Cần Thơ trong 9 tháng đầu năm được cải thiện, phấn khởi hơn. Đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các đơn vị Sở ngành, các Doanh nghiệp và mạnh thường quân chung tay chăm lo đời sống qua các chính sách hỗ trợ nên đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được nâng cao hơn.

- Đời sống dân cư nông thôn: 9 tháng năm 2019, đời sống dân cư nông thôn được cải thiện lên nhiều do năng suất các sản phẩm nông nghiệp tăng. Thành phố thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông hộ bằng việc phát triển sản xuất có tổ chức, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật; Nhân rộng mô hình liên kết hợp tác hiệu quả trong nông nghiệp theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, để nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ.

            b. Công tác an sinh xã hội 

            - Tình hình lao động có việc làm và thực hiện chính sách với người có công:

Trong tháng, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 5.468 lao động, lũy kế từ đầu năm đã giải quyết việc làm cho 70.670 lao động, đạt 140,50% kế hoạch đề ra; cung ứng 28 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 90 cơ sở GDNN. Các cơ sở GDNN tuyển mới và đào tạo nghề cho 6.871 người, lũy kế tuyển mới và đào tạo nghề cho 38.742 người đạt 80,71% so với kế hoạch năm 2019. Đã khai giảng 119 lớp đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 đạt 100% kế hoạch năm (4.130 học viên).

Chính sách người có công: Toàn thành phố hiện có 6.513 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (trong đó: 49 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và được các đơn vị nhận phụng dưỡng). Cấp phát tiền tết cho gia đình chính sách tổng số 20.606 suất, tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương 10.121 suất, tổng số tiền trên 02 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 10.121 suất, tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Đã cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện theo quy định. Trợ cấp 1 lần: Huân chương, Huy chương cho 05 người, số tiền trên 07 triệu đồng; Mai táng phí người có công với cách mạng 33 người, tổng kinh phí 459 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn, đột xuất: 15 người, tổng kinh phí 190 triệu đồng. Trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg cho 33 người, tổng kinh phí 459 triệu đồng. Quyết định số 62/QĐ-TTg cho 36 người, tổng kinh phí 500,5 triệu đồng. Trợ cấp dụng cụ chỉnh hình cho 316 người có công với cách mạng, tổng kinh phí 1.080 triệu đồng. Trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 20 học sinh, sinh viên con đối tượng người có công với cách mạng. Tổ chức đưa 331 đối tượng người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh, thành phố: Đà Lạt, Thủ đô Hà Nội và Côn Đảo. Thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 2.909 người có công với cách mạng, tổng kinh phí 3.228 triệu đồng.

Công tác xây dựng nhà tình nghĩa: Đã bàn giao và nghiệm thu 23/30 căn nhà tình nghĩa, còn lại 07 căn (trong đó, 04 căn đang gửi văn bản đến Ngân hàng SHB để chuyển đổi sang cho 04 hộ có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở khác). Bàn giao 22/26 căn nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Công ty Điện lực Cần Thơ khởi công và xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa.

- Bảo trợ xã hội: Trợ cấp thường xuyên cho 351.818 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng, tổng kinh phí 116,902 triệu đồng. Cấp bảo hiểm y tế cho 35.241 đối tượng, tổng kinh phí 10,129 tỷ đồng. Đang quản lý và nuôi dưỡng 589 đối tượng lang thang, tâm thần. Đảm bảo việc cung cấp lương thực, thực phẩm và tổ chức nấu ăn hàng ngày cho đối tượng đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Đang nuôi dưỡng trực tiếp 89 đối tượng xã hội.

Công tác giảm nghèo: Trong 9 tháng năm 2019, trợ cấp tết cho 4.844 hộ nghèo, vận động xã hội hóa trợ giúp 49.219 phần quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế với tổng kinh phí trên 17,318 tỷ đồng. Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 747 phần quà, tổng kinh phí là 504,9 tỷ đồng. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố tổ chức khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và dị tật vận động. Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 và Diễn đàn trẻ em. Tặng 50 suất học bổng cho 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt trị giá 01 triệu đồng/suất, 20 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng 70 nón Bảo hiểm cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 09 Câu lạc bộ tuổi hồng, qua đó tặng 100 phần quà gồm (bánh trung thu, lồng đèn, cặp da, tập và 10 xe đạp) tổng trị giá trên 68 triệu đồng.

           c. Hoạt động giáo dục

Năm học 2018 - 2019 là năm học có thành tích vượt bậc của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ. Kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia năm 2019, thành phố Cần Thơ đạt 17 giải (01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 8 giải Khuyến khích).

Thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đảm bảo đúng quy chế, chu đáo, an toàn. Tổng số thí sinh dự thi 9.502, tổng số thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT 9.075, đạt tỷ lệ 95,57% (GDTHPT là 97,77%, GDTX là 62,65%, tự do là 40,00%). Với kết quả điểm thi được công bố, Cần Thơ là 01 trong 10 địa phương có điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2019 cao nhất cả nước với 5,7 điểm. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học, cao đẳng (tính đến 10/8/2019) là 59,65% (tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2018).

Chất lượng giáo dục được đảm bảo và nâng cao. Trong năm học, có 1.890 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế (tăng 312 học sinh so với năm học 2017 - 2018).

Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp năm học 2018 - 2019: Mầm non đạt 99,4%; tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 94,8%, trung học phổ thông đạt 68,12%.

          Công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020:

         Công tác tổ chức tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức công khai, an toàn, nghiêm túc đúng quy định. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng và tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ khâu đăng ký dự thi đến khâu công bố kết quả thi. Đây là điều kiện thuận lợi và thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn trường để dự tuyển. Đối với việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tư vấn tuyển sinh và đăng ký, xem kết quả thi tuyển bằng hình thức trực tuyến. Tổng số thí sinh dự thi 12.768, trúng tuyển vào các trường công lập 11.585, tỷ lệ 90,73%. Số học sinh chưa trúng tuyển đăng ký vào học các trường ngoài công lập, các TTGDNN-GDTX hoặc học nghề.

Kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020 (thời điểm ngày 11 tháng 8 năm 2019): Tỷ lệ học sinh trong địa bàn trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2019 - 2020100%. Tỷ lệ học sinh trong địa bàn trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 là 99,16%.

Quy mô trường lớp và học sinh đầu năm học 2019 - 2020 (thời điểm ngày 04/9/2019): Toàn thành phố hiện có 454 trường với 244.817 học sinh, trong đó: Mầm non 175 trường, tổng số trẻ 43.296. Tiểu học 176 trường, tổng số HS 100.282. Trung học cơ sở 67 trường, tổng số HS 69.858. Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 36 trường, tổng số HS 31.383.

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2019, các trường đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 đúng hướng dẫn của ngành đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, ngắn gọn. Tại các đơn vị, lãnh đạo thành phố, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã tặng nhiều phần quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho 100 giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 160 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố trao 100 phần quà (trị giá 24 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, công nhận 8 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 (05 trường mầm non, 02 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở). Toàn thành phố hiện có 312/453 trường đạt chuẩn quốc gia (không tính Trường Dạy trẻ khuyết tật), tỷ lệ 68,72%. Trong đó, có 112/175 trường mầm non (64%), 130/176 trường tiểu học (73,86%), 50/67 trường trung hoc cơ sở (74,63%), 20/35 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (không tính Trường Dạy trẻ khuyết tật) (57,14%) đạt chuẩn quốc gia.

Trong thời gian qua, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Công tác đảm bảo an toàn, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành giáo dục và y tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trong năm học, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học.

                d. Hoạt động Y tế

9 tháng năm 2019, tình hình dịch bệnh ổn định, không có vụ dịch nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên lũy tích đến nay: Sốt xuất huyết 1.149 trường hợp mắc, tăng 473 trường hợp so cùng kỳ (676 trường hợp), không có tử vong. Tay chân miệng ghi nhận 855 trường hợp mắc, tăng 369 trường hợp so cùng kỳ (486 trường hợp), không có tử vong. Sởi và sốt phát ban nghi sởi có 386 trường hợp mắc, trong đó xác định Sởi dương tính là 17 trường hợp, không có tử vong. Thủy đậu 26 trường hợp mắc, giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ 2018.

Ngay từ đầu năm, Ngành y tế đã chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong tình hình sốt xuất huyết tăng cao trong cả nước, Ngành đã thực hiện phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành ủy.

Tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi thành phố Cần Thơ năm 2019 theo Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức giám sát chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rulella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi thành phố Cần Thơ năm 2019 tại các quận huyện.

Tăng cường chủ động nguồn cung, đảm bảo cung ứng vắc xin đủ cho phòng bệnh cho nhu cầu tiêm chủng. Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi trong mùa tựu trường; lắp đặt các pano tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết tại các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn thành phố.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS: 9 tháng năm 2019, lũy tích số nhiễm HIV phát hiện 6.301 trường hợp; trong đó, tử vong 2.491, số nhiễm HIV còn sống 3.810. Số bệnh nhân đang điều trị ARV 3.136. Số bệnh nhân đang điều trị Methadone là 382. Triển khai cấp thẻ BHYT năm 2019 cho bệnh nhân đang điều trị tại các Phòng khám HIV.

Tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế”; triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019. Triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm điều trị HIV/AIDS nguồn BHYT năm 2019 nhằm đảm bảo việc thực hiện các xét nghiệm theo dõi điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Công tác khám chữa bệnh: Công suất sử dụng giường tại các tuyến đạt 104,70%. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo các quy trình kỹ thuật trong khám chữa bệnh đồng thời tăng cường công tác khám chữa bệnh và quản lý quỹ BHYT. Các đơn vị thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đảm bảo công tác phục vụ y tế các hoạt động, chương trình lễ hội trên địa bàn thành phố: Lễ hội Bánh dân gian; Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 tại thành phố Cần Thơ; Cầu truyền hình Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia…

             e. Hoạt động Văn hoá, thể thao

Trong 9 tháng năm 2019, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch sôi nổi, liên tục để chào mừng các ngày lễ, tết, kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân thành phố.

              Hoạt động văn hóa:

           Nghệ thuật: Tổ chức 40 chương trình biểu diễn nghệ thuật trong chuỗi hoạt động Chào năm mới, chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Tổ chức họp mặt nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển Sân khấu Cải lương (1918 - 2018); họp mặt các đơn vị hoạt động nghệ thuật ngoài công lập của thành phố Cần Thơ nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; chuỗi hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng thành phố Cần Thơ (30/4/1975 - 30/4/2019); Ngày Quốc tế Lao động (01/5)129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); phục vụ hơn 65.000 lượt người xem.

Thực hiện 120 Chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại bến Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng và Sân chơi Tài tử Cầu đi bộ, phục vụ nhân dân và du khách tham quan thành phố Cần Thơ vào dịp cuối tuần, mỗi Chương trình thu hút từ 300 - 500 lượt người xem.

 Liên hoan, hội thi, hội diễn:

Cấp thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 04/05 cuộc: Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân 2019” lần thứ X, tại công viên Bến Ninh Kiều, với 122 tiết mục tập thể và cá nhân tham gia dự thi, các thể loại ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm và nhóm nhảy; trao 88 giải thưởng (06 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 32 giải khuyến khích), thu hút 3.100 lượt người xem. Tổ chức Liên hoan Tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ XIII năm 2019; Ngày hội Hoa phượng đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ 27 năm 2019 và Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2019.

Cấp khu vực và toàn quốc: Tham gia 03/03 cuộc: Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn; Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố lân cận; Hội thi Múa không chuyên toàn quốc, chủ đề “Biển, đảo trái tim Việt Nam”.

Nhà hát Tây Đô: Tổ chức và phối hợp tổ chức biểu diễn 72 cuộc, phục vụ 36.500 lượt người xem.

Các đội tuyên truyền lưu động toàn thành phố: Thực hiện 03 kịch bản, biểu diễn 51 buổi, thu hút 15.300 lượt người xem.

Công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: Tổ chức triển lãm ảnh “Thành phố Cần Thơ - 15 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2019)”, trưng bày chuyên đề “Tiền trong giao thương xưa và nay”, kỷ niệm 15 năm TP. Cần Thơ trực thuộc trung ương, Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; tổ chức Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2019; tổ chức triển lãm bộ ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam; trưng bày chuyên đề “Dấu ấn văn hóa cổ, kỷ niệm 44 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4), Quốc tế Lao động (01/5) và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề và triển lãm bộ ảnh kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện công tác giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường thu hút 500.319 khách tham quan. Tổ chức sưu tầm và xác minh 579 hiện vật.

Thực hiện công tác phối hợp giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường năm học 2018-2019: Tổ chức 14 chương trình thu hút 7.147 giáo viên, sinh viên và học sinh cho các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng tiếp đón 77 đơn vị, trường học với 16.193 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến tham quan, học tập và chăm sóc tại các di tích.

Công tác thư viện: Toàn hệ thống thư viện công cộng thành phố phục vụ 2.247.100 lượt người đọc, với 4.494.200 lượt sách báo; Bổ sung 23.339 bản sách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp website thư viện và phần mềm quản trị thư viện. Tổ chức Hội báo Xuân tại Thư viện thành phố và triển lãm, trưng bày báo Xuân tại 82 điểm thư viện quận huyện, xã phường; Tham gia Hội sách TP. Cần Thơ lần thứ III – năm 2019 với 06 chương trình hoạt động; Triển lãm sách và hình ảnh chủ đề “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”Nói chuyện chuyên đề “Di chúc Bác Hồ - Một tấm gương lao động ngôn từ tại Thư viện thành phố; Tổ chức 31 cuộc triển lãm sách, hình ảnh với tổng số 29.503 tài liệu phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện tại các quận huyện; Các hoạt động đã phục vụ tổng cộng 136.840 lượt người xem.

               Thể dục, thể thao:

- Thể dục, thể thao quần chúng: Tổ chức 14 giải thể thao cấp thành phố và 02 giải toàn quốc, thu hút tổng cộng 64.000 lượt người xem: Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ VI năm 2019; Giải Xe đạp Thể thao TP.Cần Thơ mở rộng năm 2019; Giải Lân Sư Rồng thành phố Cần Thơ; Giải Vô địch Bóng đá TP. Cần Thơ; Giải Thể thao trò chơi dân gian TP.Cần Thơ năm 2019; các hoạt động “Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành TDTT (27/3); Giải Vô địch trẻ, học sinh Vovinam TP. Cần Thơ năm 2019; Giải thể thao trò chơi dân gian TP. Cần Thơ năm 2019; Giải Vô địch trẻ, học sinh Bơi TP. Cần Thơ năm 2019; Giải Vô địch trẻ, học sinh Cờ vua TP. Cần Thơ năm 2019; Giải Vô địch Taekwondo TP.Cần Thơ năm 2019 trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch vườn trái cây Tân Lộc năm 2019; Giải Lân Sư Rồng TP.Cần Thơ mở rộng, lần thứ 3 - năm 2019 trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch vườn trái cây Tân Lộc năm 2019; Giải Thể thao trò chơi dân gian TP. Cần Thơ, nhân “Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” năm 2019 và “Ngày hội du lịch về nguồn tưởng nhớ Nhà cách mạng Châu Văn Liêm”; Giải Vô địch đua vỏ Composite ĐBSCL, lần thứ V năm 2019, chào mừng Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”, lần thứ IV năm 2019 và hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 09/7; Giải vô địch môn Điền kinh và môn Bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2019.

Số người tập luyện TDTT thường xuyên 382.807 người, số gia đình thể thao 70.953 hộ, Số CLB TDTT 1.206 CLB.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, ngày 24/3/2019, thu hút 126.036.000 người, với 85/85 xã, phường, thị trấn tham gia. Ngày 01/6/2019, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn thành phố năm 2019, với 85/85 xã, phường, thị trấn, có 40.272 người tham gia.

- Thể thao thành tích cao: Tổ chức 09 giải thể thao quốc gia và quốc tế, thu hút 158.500 lượt người xem (03 Giải Đua xe mô tô toàn quốc; Giải Vô địch các Câu lạc bộ Cầu mây toàn quốc năm 2019; Giải Bóng chuyền bãi biển Châu Á năm 2019; Giải Vô địch Karate miền Nam năm 2019; Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2019; Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời, lần thứ 28 năm 2019 với chủ đề ‘‘Cùng nông dân bảo vệ môi trường’’; Giải Vô địch bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2019).

Cử 127 lượt huấn luyện viên, 665 lượt vận động viên (299 nữ) tham dự 82 giải thể thao (65 giải quốc gia và 17 giải quốc tế), đạt 428 huy chương các loại (127 HCV – 133HCB – 168HCĐ). Kết quả nổi bật nhất từ đầu năm đến nay là tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á tại Thái Lan, đạt 07 HC (04 HCV-01 HCB-02HCĐ); 05 HCĐ tại Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 14 năm 2019 tại Philippines; 02 HCV, 02 HCB tại Giải Vô địch Cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á, từ ngày 09 - 19/6/2019 tại Myanmar; 01 HCB tại Giải Canoeing vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á, từ ngày 18/6 - 24/6/2019, tại Thái Lan; 06 HCV tại Giải Bơi VĐ các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 43, từ ngày 26/6 - 01/7 tại Campuchia; 02 HCV - 01 HCB tại Giải Vô địch Taekwondo trẻ và thiếu niên Châu Á năm 2019, từ ngày 15 - 21/7 tại Jordan; 01 HCĐ tại Giải Điền kinh học sinh Đông Nam Á, từ ngày 17 - 25/7 tại Indonesia.

f. Tình hình tai nạn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tình hình tai nạn giao thông tháng 9 năm 2019 (từ ngày 16/8/2019 đến ngày 15/9/2019) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 03 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tăng 02 vụ, số người chết tăng 02 người, số người bị thương giảm 01 người. 9 tháng năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 77 người, bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 01 vụ, số người chết tăng 01 người, số người bị thương giảm 06 người.

                                                                                                                              CỤC THỐNG KÊ TP. CẦN THƠ

Các biểu số liệu:
   

 

01. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Xem

02. Chi ngân sách nhà nước địa phương

Xem

03. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 12/12/2018

Xem

04. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Xem

05. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Xem

06. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới

Xem

07. Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới

Xem

08. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

Xem

09. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Xem

10. Vận tải hành khách và hàng hoá

Xem

 

 

 

 

Các tin khác
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2020 - 27/07/2020
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2020 - 29/06/2020
Tình hình KT-XH tháng 05 năm 2020 - 26/05/2020
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2020 - 27/04/2020
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2020 - 26/03/2020
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2020 - 26/02/2020
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2020 - 01/02/2020
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2019 - 27/12/2019
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2019 - 26/10/2019
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2019 - 27/08/2019
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Quyết định số 19/QĐ-CTK ngày 17/3/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 8828
Hôm nay: 1,761
Hôm qua: 8,363
Tuần này: 24,715
Tuần trước: 53,169
Tháng này: 417,621
Tháng trước: 482,831
Tất cả: 7,652,449
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ