Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Tin tức & Sự kiện
Bình Thủy: Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế và tập huấn ghi phiếu điều tra cho các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. - 08/03/2021

Sáng ngày 05/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện phương án cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp quận và Ban Chỉ đạo cấp phường; thủ trưởng các cơ quan đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù quận địa bàn quận. Ông Tiêu Quốc Doãn - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận năm 2021 dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn thông qua Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; triển khai Kế hoạch thực hiện phương án tổng điều tra; triển khai tập huấn phiếu điều tra khối đơn vị sự nghiệp và hội đặc thù kê khai trên Web-form.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Tiêu Quốc Doãn - Phó Chủ tịch UBND quận yều cầu Chi cục Thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn phối hợp chặt với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của Tổng điều tra. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch, phương án tổng điều tra và địa bàn được phân công để chỉ đạo hoàn thành tốt nhất công tác Tổng điều tra. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành, UBND phường theo dõi, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Tổng điều tra…

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ thu thập số liệu toàn bộ của các ngành kinh tế; giúp nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương.

Thời gian thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/4/2021; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021.

Ông Tiêu Quốc Doãn - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy,
Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính quận năm 2021 phát biểu chỉ đạo.

 

Chi cục Thống kê khu vực Bình Thủy - Ô Môn

Các tin khác
Ninh Kiều tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - 27/06/2022
BÌNH THỦY: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 26/09/2019
NINH KIỀU: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 24/09/2019
Huyện Thới Lai tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - 24/09/2019