Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Trang chủ
Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 (30/12/2021)
[Chi tiết]
Tin mới cập nhật
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 (30/12/2021)
[Chi tiết]
Quyết định 2014/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (08/12/2021)
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2021 (25/11/2021)
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2021 (29/10/2021)
[Chi tiết]
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (06/10/2021)
[Chi tiết]
Quyết định 2014/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 - 08/12/2021
[Chi tiết]
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê - 06/10/2021

[Chi tiết]
Tin video: Ngày 01/3/2021: Ra quân Tổng điều tra kinh tế 2021 - 02/03/2021

Nội dung chi tiết: Xem

[Chi tiết]
Tin video: Cần Thơ sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế từ ngày 01/3/2021 - 01/03/2021

Nội dung chi tiết: Xem

[Chi tiết]
Cần Thơ: Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - 24/02/2021

Nội dung chi tiết: Xem

[Chi tiết]
 
[Xem thêm]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2021 - 27/12/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng so cùng kỳ (%) -10,11
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%) -4,49
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 12/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 70,35
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 so tháng 12/2020 (%) +3,41
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,61
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2021 - 25/11/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so cùng kỳ (%) -10,44
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%) -5,62
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 11/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 65,09
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 so tháng 12/2020 (%) +3,58
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,54
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2021 - 29/10/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so cùng kỳ (%) -10,78
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%) -6,25
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 10/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 66,08
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2021 so tháng 12/2020 (%) +3,62
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,41
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 09 năm 2021 - 27/09/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 09 tháng so cùng kỳ (%) -0,97
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 09 tháng so cùng kỳ (%) -7,79
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 09/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 61,47
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 09/2021 so tháng 12/2020 (%) +3,84
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 09 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,25
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2021 - 26/08/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 08 tháng so cùng kỳ (%) -0,32
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 08 tháng so cùng kỳ (%) -2,25
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 08/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 60,02
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2021 so tháng 12/2020 (%) +4,49
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,01
[Chi tiết]
[Xem thêm]
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 - 30/12/2021
[Chi tiết]
ĐOÀN KIỂM TRA BCĐ TĐT TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 THÀNH PHỐ CẦN THƠ - 12/04/2021
[Chi tiết]
Ban Nữ công Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - 09/03/2021
[Chi tiết]
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - 05/03/2021

[Chi tiết]
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 - 27/02/2021
[Chi tiết]
[Xem thêm]
Bình Thủy: Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế và tập huấn ghi phiếu điều tra cho các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. - 08/03/2021
[Chi tiết]
BÌNH THỦY: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 26/09/2019

 

[Chi tiết]
NINH KIỀU: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 - 24/09/2019


 

[Chi tiết]
Huyện Thới Lai tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - 24/09/2019

 

[Chi tiết]
[Xem thêm]
Luật 01/2021/QH15 sửa đổi Luật Thống kê năm 2021 - 08/12/2021
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ - 29/11/2021
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 - 30/11/2016
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 - 28/07/2016
Luật Thống kê 2015 - 16/06/2016
 
Tấm lòng Bác bao dung tất cả - 30/08/2013
Di chúc Bác Hồ - 30/08/2013
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác - 30/08/2013
 
Thông tin thống kê là gì? - 05/12/2014
Hoạt động thống kê là gì? - 04/12/2014
 
 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia - 16/06/2016
[Chi tiết]
 
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2021
Quyết định số 163/QĐ-CTK, ngày 31/12/2020 về Phân công công tác của BLĐ Cục
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 4431
Hôm nay: 2284
Hôm qua: 16457
Tuần này: 18741
Tuần trước: 118165
Tháng này: 1961190
Tháng trước: 544238
Tất cả: 16455611
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ