Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Giấy mời số 72/GM-CTK ngày 13/02/2019 v/v tập huấn phương án điều tra DN 2019 - 14/02/2019
- Chủ trì: Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng
- Thời gian: 1 buổi, từ 13g30 ngày 19/02/2019
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
Giấy mời số 73/GM-CTK ngày 13/02/2019 - 14/02/2019
v/v Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026; Công khai bản tài sản, thu nhập của Lãnh đạo Cục; Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Cục; Giao dự toán ngân sách nhà nước 2019.
- Chủ trì: Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng
- Thời gian: 1 buổi, từ 8g ngày 19/02/2019
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
Giấy mời số 443/GM-CTK ngày 11/9/2018 v/v tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 2018 - 24/09/2018
 - Chủ trì hội nghị: Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng
 - Thời gian: 8g, ngày 24/9/2018
 - Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê TP Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 06/GM-BCĐTP ngày 11/9/2018 về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra Tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 tại thành phố Cần Thơ - 12/09/2018
    - Thời gian: 8g, ngày 23 tháng 9 năm 2018
    - Địa điểm: Hội trường Đoàn 30, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 196/GM-CTK v/v Tập huấn điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 - 24/04/2018
- Chủ trì hội nghị: ông Nguyễn Văn Phát, Phó Cục trưởng
- Thời gian: 02 ngày (26/4 - 27/4/2018), khai mạc lúc 8g ngày 26/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Bưu điện TP Cần Thơ, 02, Hòa Bình, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ
[Chi tiết]
Giấy mời số 148/GM-CTK ngày 22-3-2018 về việc Tập huấn nghiệp vụ và Điều tra doanh nghiệp 2018 - 23/03/2018
- Chủ trì: Lãnh đạo Cục Thống kê
- Thời gian: 02 ngày, khai mạc 7h30, ngày 28/3/2018
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê
[Chi tiết]
1 / 4