Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Trang chủ
Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Thanh tra thống kê
Công văn số 337/TCTK-PCTT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP - 08/04/2021
[Chi tiết]
Thông tư sổ 05/2014ATT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 cùa Thanh tra Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra - 08/04/2021
[Chi tiết]
Quyết định số 126/QĐ-CTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê - 08/04/2021
[Chi tiết]
Quyết định số 09/QĐ-CTK ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê - 08/04/2021
[Chi tiết]
Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước - 08/04/2021
[Chi tiết]
Quyết định số 145/QĐ-CTK ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Cục Thống kê TP Cần Thơ vê việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê và công vụ năm 2021 - 08/04/2021
[Chi tiết]
Quyết định số 1767/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 12 năm 2020 cùa Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2021 của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương - 08/04/2021
[Chi tiết]
Quyết định số 1776/ỌĐ-TCTK ngày 15 tháng 12 năm 2020 cùa Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2021 tại thành phố Cần Thơ - 08/04/2021
[Chi tiết]
1 / 1
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2021
Quyết định số 163/QĐ-CTK, ngày 31/12/2020 về Phân công công tác của BLĐ Cục
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 3564
Hôm nay: 1417
Hôm qua: 16457
Tuần này: 17874
Tuần trước: 118165
Tháng này: 1960323
Tháng trước: 544238
Tất cả: 16454744
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ