Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Tình hình KT-XH
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2021 - 26/08/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 08 tháng so cùng kỳ (%) -0,32
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 08 tháng so cùng kỳ (%) -2,25
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 08/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 60,02
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2021 so tháng 12/2020 (%) +4,49
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +2,01
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2021 - 26/07/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 07 tháng so cùng kỳ (%) +7,16
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 07 tháng so cùng kỳ (%) +8,87
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 07/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 47,90
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 07/2021 so tháng 12/2020 (%) +3,02
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +1,61
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 05 năm 2021 - 28/06/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng so cùng kỳ (%) +9,06
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 05 tháng so cùng kỳ (%) +14,96
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 05/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 33,84
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05/2021 so tháng 12/2020 (%) +1,85
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +0,91

 

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2021 - 28/06/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng so cùng kỳ (%) +10,03
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng so cùng kỳ (%) +12,94
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 06/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%) 40,79
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06/2021 so tháng 12/2020 (%) +2,04
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 06 tháng 2021 so cùng kỳ (%) +1,28
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2021 - 27/04/2021

Chỉ số sản xuất công nghiệp 04 tháng so cùng kỳ (%)

+5,94

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng so cùng kỳ (%)

+15,62

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  4/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%)

28,07

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2020 so tháng 12/2020 (%)

+1,67

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 04 tháng 2021 so cùng kỳ (%)

+0,19

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2021 - 26/03/2021

Chỉ số sản xuất công nghiệp 03 tháng so cùng kỳ (%)

+1,69

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng so cùng kỳ (%)

+11,30

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  3/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%)

20,13

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2020 so tháng 12/2020 (%)

+1,49

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 03 tháng 2021 so cùng kỳ (%)

-0,76

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2021 - 27/02/2021

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng so cùng kỳ (%)

+1,78

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng so cùng kỳ (%)

+13,84

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  02/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%)

12,56

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2021 so tháng 12/2020 (%)

+1,42

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng 2021 so cùng kỳ (%)

-1,22

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2021 - 26/01/2021

Chỉ số sản xuất công nghiệp 01 tháng so cùng kỳ (%)

+11,02

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 01 tháng so cùng kỳ (%)

+9,17

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  01/2021 so dự toán HĐND giao đạt (%)

0,06

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 so tháng 12/2020 (%)

-0,01

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng 2021 so cùng kỳ (%)

-1,76

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2020 - 29/12/2020

Ch s sn xut công nghip 12 tháng so cùng k (%)

-3,18

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)

+3,53

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  12/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

74,95

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+2,80

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2020 - 28/11/2020

Ch s sn xut công nghip 11 tháng so cùng k (%)

-3,38

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)

+2,84

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng  11/2020 so dự toán HĐND giao đạt (%)

8,96

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 so tháng 12/2019 (%)

-0,61

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2020 so cùng kỳ (%)

+3,10

[Chi tiết]
1 / 8
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2021
Quyết định số 163/QĐ-CTK, ngày 31/12/2020 về Phân công công tác của BLĐ Cục
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 1003
Hôm nay: 5062
Hôm qua: 16181
Tuần này: 88029
Tuần trước: 119223
Tháng này: 1186191
Tháng trước: 1128228
Tất cả: 14350958
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ