Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Tin mới cập nhật
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2022 - 25/11/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2022 so cùng kỳ (%) +31,23
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2022 so cùng kỳ (%) +42,53
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 20/11/2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 77,67
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 so tháng trước (%) +0,22
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng so cùng kỳ (%) +2,40
[Chi tiết]
Ban Nữ công Cục Thống kê TP Cần Thơ giao lưu với Ban Nữ công Cục Thống kê tỉnh Cà Mau chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam và Ngày Thống kê thế giới 20/10/2022 - 28/10/2022
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2022 - 25/10/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2022 so cùng kỳ (%) +31,88
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng 2022 so cùng kỳ (%) +44,40
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 10 năm 2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 65,90
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 so tháng trước (%) -0,36
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân  cùng kỳ (%) +2,49
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH quý III và 9 tháng năm 2022 - 26/09/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +30,76
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +43,53
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 9 năm 2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 57,77
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 so tháng trước (%) -0,23
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân  cùng kỳ (%) +2,64
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2022 - 24/08/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +23,77
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +40,80
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 8 năm 2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 51,91
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 so tháng trước (%) -0,29
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân  cùng kỳ (%) +2,80
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2022 - 25/07/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +16,93
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +32,23
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 7 năm 2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 47,54
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 so tháng trước (%) +0,20
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân  cùng kỳ (%) +3,07
[Chi tiết]
Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê thành phố Cần Thơ năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển - 07/07/2022
[Chi tiết]
Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 - 29/06/2022
[Chi tiết]
Ninh Kiều tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - 27/06/2022

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2022 - 25/06/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +12,68
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ (%) +24,74
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 6/2022 so dự toán HĐND giao đạt (%) 40,99
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 so tháng trước (%) +0,49
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân  cùng kỳ (%) +3,13
[Chi tiết]
1 / 1