Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Tin hoạt động CTK
Hội nghị Quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2019); Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của Lãnh đạo Cục; Lấy phiếu tín nhiệm chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng và Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (25/02/2019)

Vào lúc 8 giờ, ngày 19 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị với 04 nội dung quan trọng. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng, kiêm Bí thư Chi bộ.

Thực hiện các văn bản của Nhà nước và các văn bản của Tổng cục Thống kê, đơn vị đã triển khai những nội dung như sau:

1. Căn cứ Công văn 1393/TCTK-TCCB ngày 27/12/2018 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2019); thành phần tham dự Lãnh đạo Cục, công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc cơ quan Cục và Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các quận, huyện. Toàn thể Hội nghị đã thực hiện tốt tổ chức phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2019).

          2. Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Quyết định số 1230/QĐ-TCTK ngày 13/11/2018 của Tổng cục Thống kê quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, trực thuộc Tổng cục Thống kê. Theo phân cấp quản lý, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ có 02 Lãnh đạo được Tổng cục Thống kê phê duyệt danh sách. Có 28 người tham dự thành phần gồm Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn. Từng đồng chí Lãnh đạo Cục thông qua bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 trước hội nghị. Hội nghị thống nhất với bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của 02 người trong Ban Lãnh đạo Cục.

3. Căn cứ Công văn số 48/TCTK-TCCB ngày 21/01/2019 của Tổng cục Thống kê về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng. Thực hiện theo quy định, đơn vị có 18 người tham dự gồm Lãnh đạo Cục, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên. Kết quả phiếu tín nhiệm được công bố tại Hội nghị. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo công khai, dân chủ.

4. Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TCTK ngày 21/12/2018 của Tổng cục Thống kê về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đơn vị tổ chức giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và báo cáo tình hình một số nội dung về thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phần gồm Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng, Chi cục trưởng và Kế toán trưởng. Việc giao dự toán đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch các khoản phân bổ kinh phí tạo sự thống nhất và đồng thuận thực hiện từ văn phòng cơ quan Cục đến các Chi cục Thống kê quận, huyện.

Một số hình ảnh Hội nghị:  Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng kiêm Bí thư Chi bộ, chủ trì Hội nghị thông qua một số văn bản có liên quan
và thực hiện thông qua bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018


Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng, báo cáo tình hình một số nội dung về thực hiện công tác Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, thông qua bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018


Toàn cảnh Hội nghị

                                                                                                                              Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

Các tin khác
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA CỤC THỐNG KÊ TP. CẦN THƠ (11/04/2019)
Hội nghị công bố quyết định Phó Bí thư Chi bộ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020 (01/04/2019)
Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Cần Thơ (29/03/2019)
Cần Thơ: sẵn sàng tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (27/03/2019)
TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 - Khối Thi đua 6 (21/01/2019)
CÔNG TÁC NGHIỆM THU BẢNG KÊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ (07/01/2019)
Cần Thơ, Video tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê TĐT 2019 (18/11/2018)
CẦN THƠ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 Ngày 14-15/11/2018 (16/11/2018)
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KHHGĐ THỜI ĐIỂM 1.4.2018 (10/05/2018)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 CỦA KHỐI THI ĐUA 6 (03/04/2018)
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 6593
Hôm nay: 7,626
Hôm qua: 11,062
Tuần này: 18,688
Tuần trước: 101,497
Tháng này: 376,825
Tháng trước: 435,288
Tất cả: 3,257,121
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ