Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA (02/07/2019)
[Chi tiết]
Tin mới cập nhật
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA (02/07/2019)
[Chi tiết]
HỘI NGHỊ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Sơ kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (29/05/2019)
[Chi tiết]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA CỤC THỐNG KÊ TP. CẦN THƠ (11/04/2019)
[Chi tiết]
NINH KIỀU TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (03/04/2019)
[Chi tiết]
Hội nghị công bố quyết định Phó Bí thư Chi bộ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020 (01/04/2019)
[Chi tiết]
NINH KIỀU TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (03/04/2019)
[Chi tiết]
Trailer cổ động Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/03/2019)
Nội dung chi tiết: www.youtube.com/watch
[Chi tiết]
Video giới thiệu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/03/2019)
Nội dung video: tongdieutradanso.vn/video-gioi-thieu-ve-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019.html
[Chi tiết]
CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 CỦA BCĐ TĐT CÁC QUẬN, HUYỆN (13/03/2019)
[Chi tiết]
TỔ GIÁM SÁT TRUNG ƯƠNG: GIÁM SÁT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019TẠI TP CẦN THƠ (11/03/2019)
 
[Chi tiết]
 
[Xem thêm]
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2019 (26/06/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng so cùng kỳ (%)

+6,52

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng so cùng kỳ (%)

+13,22

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 6/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

48,39

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 so tháng 12/2018 (%)

+1,59

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 06 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,15

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 05 năm 2019 (23/05/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng so cùng kỳ (%)

+6,31

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 05 tháng so cùng kỳ (%)

+13,11

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 5/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

36,19

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 so tháng 12/2018 (%)

+1,76

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,26

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2019 (25/04/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 04 tháng so cùng kỳ (%)

+6,22

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 04 tháng so cùng kỳ (%)

+12,49

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 4/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

28,85

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,91

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,27

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2019 (27/03/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 03 tháng so cùng kỳ (%)

+6,16

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 03 tháng so cùng kỳ (%)

+12,09

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 3/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

19,83

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,53

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 03 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,35

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2019 (25/02/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng so cùng kỳ (%)

+5,32

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng so cùng kỳ (%)

+11,69

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 02/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

13,83

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,44

[Chi tiết]
[Xem thêm]
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA (02/07/2019)
[Chi tiết]
HỘI NGHỊ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Sơ kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (29/05/2019)
[Chi tiết]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA CỤC THỐNG KÊ TP. CẦN THƠ (11/04/2019)
[Chi tiết]
Hội nghị công bố quyết định Phó Bí thư Chi bộ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020 (01/04/2019)
[Chi tiết]
Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Cần Thơ (29/03/2019)
 
[Chi tiết]
[Xem thêm]
THỚI LAI: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
NINH KIỀU:TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
Cờ Đỏ, Phong Điền tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (08/03/2019)
[Chi tiết]
Bình Thủy: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (04/03/2019)
[Chi tiết]
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 quận Ninh Kiều (21/09/2017)
[Chi tiết]
[Xem thêm]
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 (30/11/2016)
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 (28/07/2016)
Triển khai Luật Thống kê 2015 (30/06/2016)
Luật Thống kê 2003 (21/06/2016)
Luật Thống kê 2015 (16/06/2016)
 
Tấm lòng Bác bao dung tất cả (30/08/2013)
Di chúc Bác Hồ (30/08/2013)
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác (30/08/2013)
 
Thông tin thống kê là gì? (05/12/2014)
Hoạt động thống kê là gì? (04/12/2014)
 
 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia (16/06/2016)
 
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 3231
Hôm nay: 5,404
Hôm qua: 8,650
Tuần này: 38,178
Tuần trước: 60,567
Tháng này: 179,152
Tháng trước: 309,236
Tất cả: 3,823,387
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ