Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Video giới thiệu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/03/2019)
Nội dung video: tongdieutradanso.vn/video-gioi-thieu-ve-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019.html
[Chi tiết]
Tin mới cập nhật
Video giới thiệu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/03/2019)
[Chi tiết]
CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 CỦA BCĐ TĐT CÁC QUẬN, HUYỆN (13/03/2019)
[Chi tiết]
THỚI LAI: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
NINH KIỀU:TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
TỔ GIÁM SÁT TRUNG ƯƠNG: GIÁM SÁT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019TẠI TP CẦN THƠ (11/03/2019)
[Chi tiết]
Video giới thiệu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/03/2019)
Nội dung video: tongdieutradanso.vn/video-gioi-thieu-ve-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019.html
[Chi tiết]
CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 CỦA BCĐ TĐT CÁC QUẬN, HUYỆN (13/03/2019)
[Chi tiết]
TỔ GIÁM SÁT TRUNG ƯƠNG: GIÁM SÁT TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019TẠI TP CẦN THƠ (11/03/2019)
 
[Chi tiết]
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 THÀNH PHỐ CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (25/01/2019)
[Chi tiết]
Công văn số 1237-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố (15/01/2019)
[Chi tiết]
 
[Xem thêm]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2019 (25/02/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng so cùng kỳ (%)

+5,32

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng so cùng kỳ (%)

+11,69

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 02/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

13,83

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,44

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2019 (25/01/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp  tháng 01 so cùng kỳ (%)

 +8,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 01 tháng so cùng kỳ (%)

 +14,22

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 01/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

2,97

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 so tháng 12/2018 (%)

-0.07

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

 +1,56

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2018 (28/12/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,13

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 12/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

86,14

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,20

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,30

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2018 (28/11/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,11

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 11/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

77,37

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,52

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,49

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2018 (26/10/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so cùng kỳ (%)

+8,08

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%)

+12,53

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 10/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

70,45

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 so tháng 12/2017 (%)

           +2,75

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

                        +4,50

[Chi tiết]
[Xem thêm]
Hội nghị Quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2019); Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của Lãnh đạo Cục; Lấy phiếu tín nhiệm chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng và Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (25/02/2019)
[Chi tiết]
TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 - Khối Thi đua 6 (21/01/2019)
[Chi tiết]
CÔNG TÁC NGHIỆM THU BẢNG KÊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ (07/01/2019)
[Chi tiết]
Cần Thơ, Video tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê TĐT 2019 (18/11/2018)
Nội dung chi tiết: tongdieutradanso.vn/can-tho-tap-huan-cong-tac-quan-ly-va-lap-bang-ke-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019.html
[Chi tiết]
CẦN THƠ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 Ngày 14-15/11/2018 (16/11/2018)
[Chi tiết]
[Xem thêm]
THỚI LAI: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
NINH KIỀU:TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 (11/03/2019)
[Chi tiết]
Cờ Đỏ, Phong Điền tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (08/03/2019)
[Chi tiết]
Bình Thủy: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (04/03/2019)
[Chi tiết]
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 quận Ninh Kiều (21/09/2017)
[Chi tiết]
[Xem thêm]
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 (30/11/2016)
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 (28/07/2016)
Triển khai Luật Thống kê 2015 (30/06/2016)
Luật Thống kê 2003 (21/06/2016)
Luật Thống kê 2015 (16/06/2016)
 
Tấm lòng Bác bao dung tất cả (30/08/2013)
Di chúc Bác Hồ (30/08/2013)
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác (30/08/2013)
 
Thông tin thống kê là gì? (05/12/2014)
Hoạt động thống kê là gì? (04/12/2014)
 
 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia (16/06/2016)
 
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2019
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01-2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018
Cán bộ, công chức cần biết từ 01/7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Thay đổi mã vùng điện thoại cố định
Tin video
Đang online: 5604
Hôm nay: 8,540
Hôm qua: 12,068
Tuần này: 79,086
Tuần trước: 95,497
Tháng này: 319,446
Tháng trước: 692,030
Tất cả: 2,383,221
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ