Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Quyết định số 1282/QĐ-TCTK ngày 11/12/2018 V/v ban hành KH thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2019 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (21/02/2019)
[Chi tiết]
Tin mới cập nhật
Quyết định số 1282/QĐ-TCTK ngày 11/12/2018 V/v ban hành KH thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2019 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (21/02/2019)
[Chi tiết]
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 THÀNH PHỐ CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (25/01/2019)
[Chi tiết]
TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 - Khối Thi đua 6 (21/01/2019)
[Chi tiết]
Công văn số 1237-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố (15/01/2019)
[Chi tiết]
CÔNG TÁC NGHIỆM THU BẢNG KÊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ (07/01/2019)
[Chi tiết]
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 THÀNH PHỐ CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (25/01/2019)
[Chi tiết]
Công văn số 1237-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố (15/01/2019)
[Chi tiết]
Trang web tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (15/11/2018)
Nội dung chi tiết xem tại: tongdieutradanso.vn/
[Chi tiết]
Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (08/11/2018)
[Chi tiết]
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐIỀU TRA TỔNG DUYỆT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TẠI TP CẦN THƠ (26/09/2018)

 

[Chi tiết]
 
[Xem thêm]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2019 (25/01/2019)

Chỉ số sản xuất công nghiệp  tháng 01 so cùng kỳ (%)

 +8,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 01 tháng so cùng kỳ (%)

 +14,22

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 01/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

2,97

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 so tháng 12/2018 (%)

-0.07

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

 +1,56

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2018 (28/12/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,13

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 12/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

86,14

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,20

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,30

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11 năm 2018 (28/11/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,11

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 11/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

77,37

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,52

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,49

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10 năm 2018 (26/10/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so cùng kỳ (%)

+8,08

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%)

+12,53

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 10/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

70,45

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 so tháng 12/2017 (%)

           +2,75

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

                        +4,50

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 9 năm 2018 (27/09/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,05

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,88

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 9/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

61,12

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,63

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,51

[Chi tiết]
[Xem thêm]
TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 - Khối Thi đua 6 (21/01/2019)
[Chi tiết]
CÔNG TÁC NGHIỆM THU BẢNG KÊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA THÀNH PHỐ (07/01/2019)
[Chi tiết]
Cần Thơ, Video tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê TĐT 2019 (18/11/2018)
Nội dung chi tiết: tongdieutradanso.vn/can-tho-tap-huan-cong-tac-quan-ly-va-lap-bang-ke-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019.html
[Chi tiết]
CẦN THƠ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019 Ngày 14-15/11/2018 (16/11/2018)
[Chi tiết]
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KHHGĐ THỜI ĐIỂM 1.4.2018 (10/05/2018)
[Chi tiết]
[Xem thêm]
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 quận Ninh Kiều (21/09/2017)
[Chi tiết]
BCĐ QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 GIAI ĐOẠN 2 (31/07/2017)
[Chi tiết]
TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU (07/07/2017)
 
[Chi tiết]
BÌNH THỦY RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 (04/07/2017)
Ngày 1/7, quận Bình Thủy tổ chức ra quân giai đoạn 2 cuộc tổng điều tra  kinh tế năm 2017
[Chi tiết]
Bình Thủy: Gần 60 điều tra viên tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 (04/07/2017)
[Chi tiết]
[Xem thêm]
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 (30/11/2016)
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 (28/07/2016)
Triển khai Luật Thống kê 2015 (30/06/2016)
Luật Thống kê 2003 (21/06/2016)
Luật Thống kê 2015 (16/06/2016)
 
Tấm lòng Bác bao dung tất cả (30/08/2013)
Di chúc Bác Hồ (30/08/2013)
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác (30/08/2013)
 
Thông tin thống kê là gì? (05/12/2014)
Hoạt động thống kê là gì? (04/12/2014)
 
 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia (16/06/2016)
 
Thông báo
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01-2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018
Cán bộ, công chức cần biết từ 01/7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Thay đổi mã vùng điện thoại cố định
Tin video
Đang online: 4301
Hôm nay: 4,675
Hôm qua: 14,212
Tuần này: 113,184
Tuần trước: 186,858
Tháng này: 597,019
Tháng trước: 739,381
Tất cả: 1,982,955
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ