Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ - 03/11/2016

    Ngày 30/5/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 42/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Anh Đào, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Bình Thủy.

   Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 708/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Ngọc Bảy, giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 709/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Dũng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 710/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phát, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 26/10/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 88/QĐ-CTK, về việc điều động bổ nhiệm ông Lai Cần, giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 89/QĐ-CTK, về việc giao ông Phan Thanh Nghĩa, giữ chức Quyền Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 27/12/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 120/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại ông Trần Hồ Bình Tuy, giữ chức Trưởng phòng Thương mại, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 121/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hà, giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 18/4/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 28/QĐ-CTK, về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Minh Trí, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, từ ngày 01/5/2017.

     Ngày 18/4/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Thông báo:

   - Số 247/TB-CTK, về việc giao ông Dương Văn Khởi, Phó Chi cục trưởng điều hành, Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, từ ngày 01/5/2017. 

     Ngày 26/5/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 43/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Nghĩa, Quyền Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, giữ chức Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ kể từ ngày 01/6/2017.

     Ngày 26/01/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 02/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Minh Tấn, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thới Lai, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018. 

     Ngày 20/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 17/QĐ-CTK, về việc giao ông Mai Minh Trí, Phó Chi cục trưởng phụ trách điều hành Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.

     Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 36/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Trạng Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Cái Răng, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Bình Thủy, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018.

      Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 37/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Cái Răng, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018.

     Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 38/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Bình Thủy, giữ chức Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018. 

     Ngày 20/6/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 72/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đăng Thanh Phong, giữ chức Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

     Ngày 28/7/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 86/QĐ-CTK, về việc thôi giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều đối với ông Dương Văn Khởi. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018.

 

[Chi tiết]
1 / 1
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 4950
Hôm nay: 2096
Hôm qua: 9016
Tuần này: 27165
Tuần trước: 65897
Tháng này: 940547
Tháng trước: 324049
Tất cả: 5970232
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ